Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-08

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Team
Als beleidsmedewerker onderwijs kom je te werken in het team Jeugd & Onderwijs. Het team bestaat uit team Beleid en team Leerplicht.  Een professioneel, gedreven en ook erg gezellig en betrokken team. Samen zorgen we met alle overige interne collega’s en externe partners ervoor dat jeugdigen kunnen opgroeien in een veilige omgeving. Een omgeving waarin men zichzelf kan zijn en zichzelf kan ontdekken. Samen creëren we gelijke kansen voor ieder kind én voor volwassenen die laaggeletterd zijn. Wat betreft deze laatste doelgroep gaat het om volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen.

Opdracht
De opdracht richt zich op alle voorkomende taken binnen voornamelijk het onderwijsbeleid (met uitzondering van onderwijshuisvesting).

Zo ligt er een opdracht om het Taalbeleidsplan ‘Het start met Taal’  samen met de partners uit te voeren, welke in 2021 door de Raad van Gemeente Rijswijk is vastgesteld.

Het taalbeleidsplan is de lokale vertaling van het Regionaal Programma Laaggeletterdheid 2021-2024 van de vijf gemeenten in de arbeidsmarktregio Haaglanden: Delft, Den Haag, Midden-Delfland, Rijswijk en Westland. Het geeft de lokale ambitie van Gemeente Rijswijk aan en de activiteiten waarop we ons de komende jaren richten, om ervoor te zorgen dat iedere inwoner van Rijswijk naar vermogen kan meedoen en kan blíjven meedoen. Onderdeel van het plan is het, samen met onze partners, organiseren van een laagdrempelig, vraag gerelateerd aanbod aan activiteiten en ervoor zorgen dat de taalvrager op een snelle en simpele manier wordt geholpen en wordt doorverwezen naar het juiste aanbod.

Daarnaast wordt op dit dossier je inzet verwacht in de regionale overleggen met betrekking tot de WEB-middelen en het Regionaal Programma Laaggeletterdheid.

Verder wordt je inzet verwacht op diverse lopende dossiers. Daarbij denken wij aan alle voorkomende taken als beleidsmedewerker onderwijs, zoals als contactpersoon VO maar ook op bepaalde dossiers ook voor het PO. Een aantal dossiers op het gebied van jeugd en jeugdparticipatie vallen ook onder je werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar voor 4 dagen;
2. Ten minste 2 dagen per week op locatie Rijswijk aanwezig voor de uitvoering van de werkzaamheden; de andere dagen mogelijkheden tot thuiswerken indien de werkzaamheden dit toelaten;
3. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur onderwijs;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur onderwijs in een gemeentelijke organisatie (50 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als gesprekpartner van en verbinder tussen de verschillende partners in het onderwijs en op het gebied van het bestrijden van laaggeletterdheid. Je bent in staat om deze partijen aan tafel te brengen met de juiste vertegenwoordigers (maak dit duidelijk aantoonbaar in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker onderwijs in een gemeente van +50.000 inwoners (10 punten;
8. Uurtarief maximaal € 95,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Gezien de uitdagingen waarvoor de gemeente Rijswijk zich gesteld weet, verwachten we van de kandidaat dat deze op korte termijn van meerwaarde is voor onze organisatie. Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit.
– Initiatief;
– Resultaatgericht;
– Doelgericht;
– Netwerken / verbinden;
– Politiek sensitief;
– Besluitvaardig;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Tot en met 30 september 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.