Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-10-15

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. En houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling.  

Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we op zoek naar een energieke Beleidsmedewerker Onderwijs die ons lokale onderwijsbeleid versterkt en verder ontwikkelt. Zowel ten aanzien van de wettelijke taken als ons preventiebeleid. Je hebt kennis van de  gemeentelijke onderwijstaken, de relevante wet- en regelgeving en de laatste (landelijke, regionale en lokale) ontwikkelingen op het gebied van onderwijs. Je bent in staat om deze kennis en inzichten te vertalen naar gemeentelijk beleid en uitvoering. Je hebt kennis van en ervaring met advisering van onderwijshuisvesting.

In deze functie werk je intensief samen met jouw collega’s binnen het Maatschappelijk domein. Zo sta je onder andere in verbinding met onze Leerplichtambtenaren en Jeugd- en gezinshulpverleners.

Als Beleidsmedewerker Onderwijs kan je uitstekend schakelen tussen de ervaringen in de praktijk, de steeds en snel veranderende wet- en regelgeving en de beleidsmatige kansen hierbij. Je signaleert en schaalt op waar nodig. Je bent een spin in het web, legt verbindingen waar nodig en past maatwerk toe waar kan. Iedere dag is anders. Je werkt samen met schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, andere gemeenten en de onderwijsinspectie om uitvoering te geven aan de onderwijsopgaven binnen onze gemeente en de regio. Je bent in je contacten benaderbaar, betrouwbaar, duidelijk en je houdt oog voor ieders belangen en posities. Je luistert, ontdekt en onderzoekt. En ‘binnen’ ga je met je collega’s in gesprek over ideeën en oplossingen. Jouw advies doet er toe. Met jouw observaties geef je richting aan maatschappelijke verandering. Dat betekent schakelen. Informatie ophalen, analyseren en vervolgens omzetten naar concrete acties, oplossingen en waar nodig aangepast beleid. Je zorgt ervoor dat het beleid wordt vertaald naar concrete plannen en initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van evaluaties stel je vast welke onderdelen nader onderzocht c.q. uitgewerkt moeten worden en kom je met verbetervoorstellen. Je hebt een brede blik, stevige persoonlijkheid en bent pragmatisch ingesteld. Je bent een goede sparring partner voor de wethouder en geeft gevraagd en ongevraagd heldere adviezen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker/-adviseur in de afgelopen 8 jaar;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker/ -adviseur Onderwijs in de afgelopen 8 jaar (40 punten);
5. Aantoonbare kennis en ervaring op het gebied van Onderwijs en aanverwante onderwerpen (wetstechnisch/juridisch) (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar binnen het Maatschappelijke domein (met als aandachtsgebied Onderwijs) (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van het werkveld jeugdhulp en jeugdbescherming (10 punten).

Competenties

  • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
  • Je beschikt over Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en bent in staat de doorvertaling hiervan in je werk te maken;
  • Je ben pragmatisch en toont daadkracht;
  • Je werkt en bent verbindend.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag t/m vrijdag, in overleg in te vullen.  

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 42/43 (vanaf 17 t/m 27 oktober 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen tijdig bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 12 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 13 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 16 oktober 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 - 32 uur, 6 maaanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.