Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 9 maanden geleden
2023-10-01

Organisatie
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
In deze tijdelijke opdracht werk je samen met de beleidsmedewerker Onderwijs en de beleidsmedewerker onderwijshuisvesting aan voorkomende opgaves en projecten op het terrein van onderwijs. Bovendien ondersteun je met jouw kennis en ervaring jouw collega en ben je het gewend een nieuwe beleidsmedewerker te coachen. Het doel van jouw opdracht is het verder klaarstomen en ondersteunen van onze beleidsmedewerker onderwijs in het maken van beleid.

Voor een inhoudelijk beeld van de functie van beleidsmedewerker Onderwijs volgt hier een overzicht van alle taken en verantwoordelijkheden. De beleidsmedewerker…

 • Is verantwoordelijk voor Beleid Leerlingenvervoer, Beleid Kinderopvang en Beleid Passend Onderwijs.
 • Vertaalt en implementeert ontwikkelingen op het gebied van Beleid Leerlingenvervoer, Beleid Kinderopvang en Beleid Passend Onderwijs op lokaal, regionaal en landelijk niveau.
 • Neemt deel aan regionale overleggen over leerlingenvervoer en Passend Onderwijs, en overlegt met bestuurders van samenwerkingsverbanden en gemeenten.
 • Werkt samen met MENS de Bilt, collega’s van het Sociaal Domein en collega’s van samenwerkingsgemeenten om inwoners te ondersteunen bij de opvoeding en ontwikkeling van kinderen en jongeren.
 • Zorgt ervoor dat de verordening leerlingenvervoer voldoet aan de wetgeving en past deze indien nodig aan.
 • Ondersteunt uitvoerende medewerkers leerlingenvervoer en coördineert complexe aanvragen met leerplicht en CJG.
 • Houdt toezicht op en handhaaft kinderopvang, overlegt met de GGD na inspecties en geeft opdrachten voor verder onderzoek.
 • Legt jaarlijks verantwoording af aan de Inspectie van het Onderwijs over handhaving.
 • Zorgt ervoor dat beleidsregels kinderopvang in lijn zijn met veranderende wetgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Beleidsmedewerker Onderwijs;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare werkervaring bij een gemeente met maximaal 50.000 inwoners (30 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met handhavingsbeleid kinderopvang (20 punten);
5. Maximum uurtarief van €100,- exclusief BTW, inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het coachen van beleidsmedewerkers (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 1. Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
 2. Politiek-bestuurlijk sensitief
 3. Goede beheersing van de Nederlandse taal, zowel in woord als geschrift
 4. Coachend

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.