Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-10

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Ben jij een ervaren beleidsmedewerker/projectleider binnen het beheer van de openbare ruimte, die enthousiast wordt van het werken in een kleine gemeente met grote ambities, waar geen dag of dossier hetzelfde is en waar de lijnen écht kort zijn? Kun jij integraal adviseren over het beheer van de openbare ruimte en ben je goed op de hoogte van de ontwikkelingen binnen dit vakgebied. Heb je daarnaast gedegen financiële kennis en ervaring met kostendekkings- plannen en de P&C cyclus. Dan zijn wij op zoek naar jou!

De gemeente Waterland staat op het gebied van de Openbare Ruimte voor een aantal uitdagingen. Binnen het team Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties wordt iedere dag gewerkt aan het optimaal beheren van de openbare ruimte binnen de gezamenlijk opgestelde kaders, met als doel een schone, veilige en prettige omgeving voor onze inwoners. Op dit moment ligt er een aantal opdrachten waarvoor wij tijdelijke ondersteuning binnen het team zoeken:

 • Een afvalplan en kostendekkingsplan afval moeten worden geactualiseerd en vastgesteld.
 • Het GWRP (Riolering) en kostendekkingsplan moeten worden geactualiseerd en vastgesteld.
 • Het beheerplan wegen moet worden geactualiseerd en vastgesteld.
 • Het project overdracht wegen van het HHNK naar de gemeente moet vanuit de gemeente begeleid worden.
 • Voor deze overdracht wegen moet een Business Case worden opgesteld.
 • Coördineren van diverse projecten en advisering van het bestuur.

Voor deze functie zoeken wij een beleidsmedewerker/projectleider die bovenstaande opgaves samen met de beheerders gaat oppakken en het college en de raad hierover gaat adviseren. Dat doe je binnen het team Beheer Openbare Ruimte en Accommodaties. Binnen dit team kennen we de beleidsterreinen wegen, riolering, water, civiele kunstwerken, haven, OV, verkeer, groen, afval, begraven, sport- en onderwijsaccommodaties en overig gemeentelijk vastgoed.

Een greep uit jouw werkzaamheden als beleidsmedewerker/projectleider

 • Het schrijven van college- en raadsvoorstellen en het maken van overeenkomsten met (externe) partijen voor de uitvoering van het beleid beheer openbare ruimte.
 • Deelnemen aan regionale bijeenkomsten en werkgroepen binnen de taakvelden.
 • Het adviseren en informeren van de wethouder over de inbreng van Waterland in de regio, binnen de projecten/opgaven waar je aan werkt.
 • Bijdragen aan de planning & control-cyclus van de gemeente. Daarvoor hou je de financiën goed in de gaten.
 • Adviseren van de collega’s over onderwerpen die in lijn liggen met omschreven projecten en opdrachten

Het team
Je werkt in het team beheer openbare ruimte en accommodaties. Dit team, van in totaal veertien medewerkers, is onderdeel van de afdeling Realisatie, dat bestaat uit circa 40 medewerkers met uiteenlopende rollen en functies maar met dienstverlening als gemeenschappelijke rol. Je werkt hiërarchisch onder verantwoordelijkheid van een afdelingsmanager. De functionele aansturing vindt plaats door een coördinator.

 Met het werken binnen deze veelzijdige en dynamische functie zien we jou als de verbindende schakel tussen de bestuurders, de interne organisatie en de externe stakeholders.

Persoonlijke eigenschappen

 • Politieke/bestuurlijke sensitiviteit
 • Plan matig
 • Resultaatgericht
 • Pro-actief

Vereisten / knock-out criteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker/Projectleider op het gebied van het beheer van openbare ruimte;
3. Kandidaat is bereid om minimaal 60% van de werktijd op kantoor te werken;
4. Maximaal uurtarief van € 100,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
5. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker/projectleider op het gebied van het beheer van openbare ruimte in de afgelopen 5 jaar (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het bemiddelen en verbinden van verschillende belangen en belanghebbenden in een politiek bestuurlijke organisatie in de afgelopen 3 jaar (duidelijk weergegeven in het cv middels een voorbeeld) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker/projectleider op het gebied van het beheer van openbare ruimte binnen een gemeente (20 punten);
9. Aantoonbare ervaring met het opstellen van beheerplannen en kostendekkingsplannen (20 punten);
10. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het schrijven van College- en Raadsvoorstellen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke kernwaarden: lef, verbinding, vertrouwen en nieuwsgierigheid. Voor deze functie zijn de volgende competenties van belang: verbindend vermogen, integriteit, pro-activiteit, representativiteit, plannen en organiseren.

Beoordeling

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg met de opdrachtgever en kandidaat.  

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op vrijdag 15 december 2023 tussen 11:00-16:00 uur op locatie (Locatie gesprekken: gemeentehuis gemeente Waterland, Pierebaan in Monnickendam). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 14 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 1 december 2023 9:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 4 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 11 december 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.