Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-24

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, en koestert zijn eigenheid. Rijswijk groeit. Het aantal inwoners steeg in zes jaar tijd van 49.000 in 2016 naar 57.000 in 2022. De groei gaat na 2022 door.  De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven.

De ambtelijke organisatie telt ca. 500 interne medewerkers en ongeveer 200 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door een familiaire sfeer, korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. We kennen binnen de gemeentelijke organisatie vier kernwaarden: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid die leidend zijn in ons dagelijks handelen.  

Met de groei van de stad zal ook de organisatie een schaalsprong moeten doormaken. Zodanig dat we als organisatie in de pas lopen met de ontwikkeling die Rijswijk als stad doormaakt. En we garant blijven staan voor een goede uitvoering van onze taken.

Opdracht
Wij zijn op zoek naar een tijdelijke versterking van ons team RO’ers, vanwege de grote hoeveelheid projecten die zowel onder het ‘oude regime’ (Wro – ontwerpbestemmingsplannen ter inzage) als onder het nieuwe regime van de Omgevingswet lopen. Qua taken gaat het om:

 • Het afhandelen van principeverzoeken en beoordelen van bijbehorende ruimtelijke onderbouwingen;
 • Het begeleiden van bestemmingsplannen en BOPA’s voor diverse binnenstedelijke locaties;
 • Je bent verantwoordelijk voor de inhoud van de RO procedures en adviseert hierover, in samenwerking met de projectleider, richting het bestuur;
 • Het schrijven van B&W- en raadsvoorstellen;
 • Het opstellen van zienswijzenota’s;
 • Het voeren van regie over de in dit kader door derden uit te voeren onderzoeken;
 • Je draait mee in het kernteam Omgevingsplan.

Vereisten/knock-out criteria
1. Maximum uurtarief van € 100,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon- en werkverkeer;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau op het gebied van Ruimtelijke Ordening/ Stedenbouw;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker op het gebied van Ruimtelijke ordening;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring de afgelopen 5 jaar als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
a. bij een gemeentelijke instelling (35 punten);
b. bij een andere overheidsinstelling (25 punten);
c. bij geen van bovengenoemde instellingen(15 punten);
d. geen 3 jaar aantoonbare werkervaring (0 punten).
5. Aantoonbare werkervaring met (ruimtelijke) procedures rond binnenstedelijke projecten (30 punten);
6. Aantoonbare kennis van de Wro, de Omgevingswet en het Omgevingsplan, benoem waar dit is opgedaan (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met opstellen van zienswijzenota’s en schrijven van B&W- en raadsvoorstellen (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u/de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Voor deze opdracht is het van belang dat je de volgende competenties bezit:

 • Communicatief vaardig
 • Planmatig en resultaatgericht kunnen werken
 • Stressbestendig
 • Teamspeler en klantgericht
 • Goede beheersing van Nederlandse taal in woord en geschrift

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 3 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.