Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-21

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. 

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je gaat een substantiële bijdrage leveren aan de kerntaken van het team GRO. Hieronder valt het stimuleren, veiligstellen en realiseren van provinciale belangen in het ruimtelijk domein. Dit in samenspraak met de gemeenten. Je werkzaamheden doe je vanuit een integrale aanpak, je werkt daarvoor intern en extern op professionele wijze samen in een netwerk met andere provinciale afdelingen, gemeenten en eventuele andere partners (bv. het waterschap). Het werkveld RO is volop in beweging op weg naar de implementatie van de Omgevingswet. Van jou wordt verwacht dat je vanuit je RO-bagage hier bijdragen aan levert.

Je bent verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

 • Je bent hét provinciale aanspreekpunt voor jouw aandachtsgemeenten over gemeentelijke ruimtelijke visies en plannen. Je bouwt hiervoor het relevante netwerk intern met beleidsadviseurs en programmamedewerkers en extern met gemeenten op,
 • Je levert in een zo vroeg mogelijk stadium strategisch en creatief inbreng over de verbinding met provinciaal ruimtelijk beleid en regelgeving. Zo nodig zet je zelfstandig het instrumentarium van de WRO, straks Omgevingswet in.
 • Ook neem je neemt pro-actief initiatief om kansrijke opgaven bij jouw gemeenten te signaleren en te verbinden aan provinciale ruimtelijke opgaven, en brengt deze verder in de Omgevingsagenda gemeente. Zo kom je met jouw gemeenten in goede en effectieve samenwerking tot resultaten.
 • Je adviseert het bestuur met inhoudelijk en bestuurlijk adequate adviezen en initieert zo nodig bestuurlijk overleg.
 • Je kunt een rol oppakken als projectleider, met name voor de voorbereiding en vaststelling van specifieke inpassingsplannen, straks projectbesluiten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Ruimtelijke ontwikkeling;
2. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling op tactisch en strategisch niveau in een ambtelijk bestuurlijke omgeving;
3. Aantoonbare werkervaring binnen een provinciale of gemeentelijke instelling.

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Ruimtelijke Ontwikkeling binnen een provinciale of gemeentelijke instelling (35 punten);
5. Aantoonbare kennis van Wabo, WRO, Bor en AWB (of vergelijkwaardig als de omgevingswet/wet natuurbescherming/wetgeving op het gebied van RO) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het onderkennen en samenbrengen van verschillende belangen en hierover kunnen adviseren bij bestuur en interne en externe partijen (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als projectleider (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent sterk op samenwerking gericht
 • Je bent flexibel, initiatiefrijk, proactief en oplossingsgericht
 • Je hebt strategisch en tactisch vermogen
 • Je bent goed in plannen en organiseren
 • Uiteraard ben je communicatief vaardig, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt uitstekende netwerkvaardigheden, en je bent sterk omgevingsbewust en politiek/bestuurlijk sensitief

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 8.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1-2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja, in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op woensdag 24 of donderdag 25 januari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 januari 2024, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 18 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 januari 2024, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.