Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-16

Organisatie
Midden-Delfland is een oer-Hollandse gemeente met een waardevol agrarisch veenweidelandschap. Ondanks oprukkende verstedelijking is het oorspronkelijk cultuurlandschap met de vele sporen uit het verleden bewaard gebleven. Het open groengebied is als recreatiegebied van groot belang voor de leefbaarheid voor de inwoners van de omliggende steden. Samen met inwoners, ondernemers, natuurorganisaties en andere overheden werkt de gemeente aan behoud en versterking van deze kwaliteiten.
Je komt te werken bij het Team Ruimte (17 medewerkers). Dit is een van de drie teams binnen de afdeling Landschap, Wonen en Economie. Flexibiliteit, samenwerking en een aanpakkersmentaliteit kenmerken ons team. De sfeer is informeel, open en collegiaal.

Opdracht
Als Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening, ben je verantwoordelijk voor de meer ingewikkelde beleids- en adviesonderwerpen op het gebied van ruimtelijke ordening. Je beschikt over grondige kennis van het omgevingsrecht en de Omgevingswet in het bijzonder. Met jouw kennis en ervaring adviseer je het gemeentebestuur en je collega’s over ruimtelijke vraagstukken en begeleid je ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningprocedures. Je behandelt eventuele bezwaar- en beroepszaken. Ook beoordeel je nieuwe initiatieven en sta je in contact met initiatiefnemers, inwoners en andere belanghebbenden. Met jouw expertise en ervaring stel je waar nodig nieuw (ruimtelijk) beleid op en lever je een bijdrage aan de visievorming binnen de gemeente. Daarnaast geef je uitvoering aan de verdere implementatie van de Omgevingswet binnen onze gemeente. Ook in het team lever je een creatieve en enthousiasmerende bijdrage. Samen bouwen we aan een projectmatige manier van werken en het realiseren van een zo goed mogelijke leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers van Midden-Delfland.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op planologisch en/of juridisch gebied;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen het vakgebied Ruimtelijke Ordening;
3. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker;

Gunningscriteria (weging)
4. Aantoonbare kennis van de Wro, de Omgevingswet en het Omgevingsplan, benoem waar dit is opgedaan (25 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met begeleiden van en adviseren op ruimtelijke procedures (20 punten);
6. In staat het Omgevingsplan te wijzigen (regels) en de wijzigingen digitaal in procedure te brengen, benoem op welke wijze deze kennis is opgedaan en geoefend (20 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening (20 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar binnen een gemeentelijke instelling (15 punten);

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Goede communicatieve vaardigheden (op diverse niveaus);
  • Analytisch;
  • Slagvaardig;
  • Bestuurlijke en organisatiesensitiviteit;
  • Verbindend;
  • Enthousiasmeren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde gunningscriteria.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 tot 32 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.