Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-22

Organisatie
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

Opdracht en taken
Als beleidsmedewerker subsidiebeleid ben je projectleider om te komen tot een innovatief subsidiebeleid voor de gemeente  Wassenaar in de maanden februari 2024 tot en met uiterlijk december 2024. Dit nieuwe subsidiebeleid bevat ook een geactualiseerde subsidieverordening, nieuwe algemene subsidieregeling en een daarbij behorend intern handboek voor de gemeente Wassenaar. Je pakt de zaken zelfstandig op, met ondersteuning van de beleidsmedewerker subsidiebeleid die daarnaast het reguliere subsidieproces coördineert voor 2 gemeenten.

De gemeente Wassenaar heeft hierbij de volgende ambitie uitgesproken: In 2024 wordt begonnen met het actualiseren van het subsidiebeleid. De inwerkingtreding is voorzien per 1 januari 2026. Bij de actualisatie besteden we aandacht aan zaken als een zuivere lijn in het toekennen van subsidie dan wel inkoop, hoe kunnen we zekerheid bieden waar mogelijk door meerjarige subsidieverstrekking en wat is de beste financieringsvorm voor gemeenten en ketenpartners.

Een subsidiekader dat ingaat op de vraag hoe we kijken naar de maatschappij, wat willen we bereiken met het financieren van het maatschappelijk middenveld – mogelijk leidend tot een nieuwe subsidiesystematiek. Andere onderwerpen die mogelijk aan de orde komen zijn een standpunt over (het verplicht stellen van) een Anbi status, al dan niet sturen op output of outcome bij bepaalde (categoriën) partijen, het vervroegen van het moment dat het besluit op de subsidieaanvraag uiterlijk wordt genomen (nu 31 december) zodat de organisaties eerder weten waar zij in een volgend subsidiejaar aan toe zijn, et cetera.

Kortom een beleid dat duidelijk en praktisch uitvoerbaar is en ook zoveel mogelijk recht doet aan de organisaties die met hun activiteiten aantoonbaar bijdragen aan de maatschappelijke behoefte in Wassenaar (welke activiteiten zonder subsidie niet uitgevoerd zouden kunnen worden).

Dit vraagt van de collega een innovatieve aanpak waarbij zowel de interne als externe partijen bij de veranderingen betrokken moeten worden.

Handig om te weten:
De gemeente Voorschoten en Wassenaar werken op dit moment ambtelijk samen, onder meer op het gebied van subsidies. In de loop van 2024 zullen beide gemeentes zelfstandig verder gaan. De subsidiebudgetten zijn relatief stabiel. In het proces rond participatie wordt opgetrokken met de collega’s die het Beleidsplan Sociaal Domein aan het herijken zijn.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Beschikbaar per 5 februari 2024 voor 28 uur per week;
2. Een uurtarief van maximaal € 90,- exclusief btw en incl. fee flextender en reiskosten woon/ werkverkeer;
3. Aantoonbare werkervaring met opstellen van subsidieplannen en -regelingen;
4. Minimaal 3 jaar werkervaring binnen het sociale domein van een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het op- en bijstellen van gemeentelijk subsidiebeleid, bij minimaal 2 verschillende gemeentes (40 punten);
6. Kennis van de voor – en nadelen van subsidieplafonds, kortdurende of langdurige subsidietoekenning, onderscheid inkoop – subsidie, benoem waar dit is opgedaan (35 punten);
7. Benoem een situatie waarbij de kandidaat in staat was om de ruimte te vinden om waar mogelijk regels te vereenvoudigen en regeldruk te verminderen binnen de grenzen van rechtmatigheid en doelmatigheid, aangeleverd op een aparte pagina in het cv (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk
  • Verbinder
  • Helikopterview
  • Daadkrachtig
  • Stressbestendig
  • Flexibel
  • Resultaatgericht
  • Mensgericht

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.