Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s van risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio.

Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen.

Doorontwikkeling Crisisbeheersing en het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC).
In 2021 is de VRU gestart met de doorontwikkeling van het onderdeel Crisisbeheersing. De doorontwikkeling omvat 4 deelonderwerpen:

 1. Versterking Crisismanagement.
 2. Versterking Informatiemanagement.
 3. Versterking Netwerkmanagement.
 4. Versterking Risico- en Crisiscommunicatie.

De opdracht gaat over het 2e onderwerp. Sinds 2013 beschikt de VRU over een Veiligheidsinformatiecentrum (VIC). In 2022 is de start gemaakt met het VIC 2.0. Er moeten de komende jaren nog veel zaken worden geregeld om uiteindelijk medio 2025 te komen tot een VIC 3.0. Er zijn regionale, bovenregionale en landelijke invloeden. De opdracht bestaat vooral uit het uitwerken en uitvoeren van (deel)projecten die hieraan bijdragen.

Opdracht
Binnen het organisatieonderdeel Crisisbeheersing & GHOR van de VRU zal de Beleidsmedewerker de volgende opdracht uitvoeren:

 • Zelfstandig schrijven van beleidsnotities met betrekking tot de Doorontwikkeling VIC en IM (Informatiemanagement)
 • Opstellen van MT- en DT-voorstellen ten behoeve van de Doorontwikkeling
 • Optreden als projectleider van of projectlid binnen (deel)projecten binnen deze Doorontwikkeling, realiseren van projectdocumenten
 • Ondersteunen en sparringpartner van de Coördinatoren VIC en NCW (Netcentrisch Werken)

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo master niveau;
2. Aantoonbare bekendheid met crisisbeheersing én specifiek de ontwikkelingen rondom Informatiemanagement bij veiligheidsregio’s (benoem dit duidelijk in het cv.);
3. Aantoonbare ervaring met het schrijven van beleidsnotities, MT/ DT-voorstellen en projectplannen (benoem dit duidelijk in het cv.);
4. Aantoonbare werkervaring als Projectleider;
5. Een maximum uurtarief van €85,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker VIC/IM of in een soortgelijke functie (60 punten);
7. Aantoonbare werkervaring als Beleidsmedewerker VIC/IM bij een overheidsorganisatie en/of Veiligheidsregio (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analyseren;
 • Zelfstandig;
 • Samenwerken;
 • Sterke schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Resultaatgericht;
 • Leren en reflecteren.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.