Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Je komt te werken voor een kleine bijzondere gemeente. Een uniek stukje Nederland, waar zo’n 27.000 mensen wonen. Wassenaar ligt midden in het groen aan de Zuid-Hollandse kust, direct naast de bestuurlijke hoofdstad Den Haag met een diverse bevolking; één op de 5 inwoners heeft bijvoorbeeld een internationale achtergrond. Wassenaar is een heel gevarieerde gemeente; met prachtige landgoederen, strand, natuur- en waterwingebied, residenties en de ambassade van de Verenigde Staten.

Spreekt onze werkcultuur met de kernwaarden respectvol, verantwoordelijk en omgevingsgericht jou aan? Als het antwoord ‘ja’ is dan kijken we uit naar jouw reactie. Laat ons weten waarom jíj een aanwinst bent voor Wassenaar.

Opdracht
Als Beleidsmedewerker zet je jouw deskundigheid en adviesvaardigheden graag in voor de kwaliteit van de leefomgeving van de gemeente Wassenaar. Door jouw interesse in milieu, leefomgeving en het vakgebied Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving, ben jij een echte vraagbaak voor je collega’s, inwoners en bestuur voor vragen over relevante wetgeving en de toepassing ervan.

In jouw rol van Beleidsmedewerker ontwikkel, implementeer en evalueer je (uitvoerings-)beleid op het gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving. Je grootste en belangrijkste opdracht is om als eerste actief aan de slag te gaan met het opstellen en door ontwikkelen van het VHT-beleid en een evaluatie van de afgelopen periode (2020 t/m 2023). Bij het VTH-beleid betrek je ook zaken die opkomen n.a.v. de implementatie van de Omgevingswet. Je maakt een uitvoeringsplan 2024 (vertaling van beleid naar uitvoering) en monitort en evalueert deze. Je maak inzichtelijk of er voldaan wordt aan de nieuwste kwaliteitscriteria en bent een regisseur die het hele proces tot aan de besluitvorming doorloopt.

Naast het in de gaten houden van relevante ontwikkelingen, zorg jij er ook voor dat alle werkprocessen niet alleen beleidsmatig ondersteund worden, maar initieert ook werkprocessen, monitort en evalueert de werkprocessen nauwkeurig. Je stemt dit uiteraard af met je directe collega’s, maar ook waar nodig met de politiek. Je hebt talent om complexe onderwerpen schriftelijk kort en helder tot de kern(vraag) terug te brengen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van bestuurskunde;
2. Afgeronde opleidingen ABW 1 en AWB 2;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsmedewerker binnen het domein VTH/VTV;
4. Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met de omgevingswet, benoem duidelijk waar dit is opgedaan;
5. Beschikbaar per 11 december 2023 voor 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Beleidsmedewerker VTV/VTH binnen een gemeentelijke instelling (35 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen, implementeren en evalueren van VTH-/VTV Beleidsstukken (25 punten);
8. Aantoonbare kennis doormiddel van een opleiding van de Wet Kwaliteitsborging (10 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het optimaliseren van werkprocessen binnen domein VTH( 20 punten);
10. Maximaal uurtarief van € 100-, exclusief BTW / inclusief reiskosten woon- werkverkeer en fee Flextender (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Je bent klant-, kwaliteits-, én omgevingsgericht
– Je bent een verbinder met draagvlak;
– Je bent politiek bewust;
– Je bent pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht;
– Je bent snel en accuraat;
– Je bent communicatief vaardig, zowel in woord als in schrift;
– Je deelt kennis en ervaring met collega’s;
– Je hebt analytische vermogen en goede oordeelsvorming.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10a.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot 1 juni 2024, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.