Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-23

Organisatie
Tussen Amsterdam en Utrecht ligt de gemeente De Ronde Venen in een groen en waterrijk gebied. Met acht verschillende kernen, namelijk Mijdrecht, De Hoef, Wilnis, Amstelhoek, Waverveen, Vinkeveen, Baambrugge en Abcoude, is het werken altijd dynamisch. De inwoners van De Ronde Venen hechten veel waarde aan het leven in de groene en waterrijke leefomgeving. Tegelijkertijd waarderen zij de nabijheid van de metropool Amsterdam.

De gemeente is met circa 320 collega’s één van de grootste werkgevers van De Ronde Venen. We zijn een organisatie met ambitieuze medewerkers, korte lijnen en een informele werksfeer. Vanuit het gemeentehuis in Mijdrecht werken we hard om te zorgen voor een prettige leef- en woonomgeving voor ruim 43.000 inwoners.

Het team Omgeving zorgt ervoor dat De Ronde Venen aantrekkelijk en leefbaar blijft en tegelijk voldoende ruimte biedt voor ontwikkelinitiatieven door derden. De medewerkers van het team zijn verantwoordelijk voor het opstellen van bestemmingsplannen, het behandelen van vergunningaanvragen en principeverzoeken, de uitvoering van toezicht en handhaving en de administratie van het onroerend goed. Op de onderdelen vergunningen, toezicht en handhaving werkt het team samen met de Omgevingsdienst Regio Utrecht.

Organisatieontwikkeling staat de komende jaren bij De Ronde Venen centraal. Het doel daarvan is het beter en sneller aansluiten bij de wensen vanuit de samenleving. Kernwaarden daarbij zijn Durf, Resultaat en Verbinding.

Opdracht
Als beleidsmedewerker VTH bij De Ronde Venen pak je verschillende lopende dossiers binnen het team op. Dat kan variëren van het aanpassen van de legesverordening en het laten vaststellen van de gemeentelijke handhavingsstrategie tot het behandelen van principeverzoeken van initiatiefnemers. Daarbij ondersteun je de teammanager met het afhandelen van de P&C cyclus. In veel van deze taken zit een juridische component.

Wie zoeken we
Wij zoeken een beleidsmedewerker VTH met een afgeronde hbo of wo-opleiding rechten of in het ruimtelijk domein die in deze tijdelijke functie veel zaken oppakt en snel tot resultaten komt: een doorpakker die open staat voor nieuwe inzichten.

We verwachten dat je een klantgerichte en slagvaardige instelling hebt, initiatief neemt en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden beschikt. Je bent open, hebt een verbindende instelling en kan goed samenwerken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding in de richting van Rechten of Ruimtelijke Ordening, Planologie en/of Omgevingsrecht;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar in het VTH vakgebied bij een gemeente.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Aantoonbare kennis van Ruimtelijke en Juridische Processen (benoem dit middels een voorbeeld in het cv.) (25 punten);
4. Aantoonbare kennis van Bestuurlijke Besluitvorming (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van het opstellen van Beleidskaders (benoem dit duidelijk in het cv.) (25 punten);
5. Maximaal uurtarief van € 90,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je bent proactief;
  • Je bent pragmatisch, resultaat- en oplossingsgericht;
  • Je hebt politieke sensitiviteit;
  • Je bent communicatief vaardig;
  • Je bent in staat samen te werken.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 28 maart 2023 tussen 09.00 uur en 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 22 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 23 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 24 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.