Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatie gestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Over de afdeling Werk, Inkomen, Jeugd en Zorg (WIJZ)
Werken voor WIJZ is werken aan het vangnet voor mensen die in kwetsbare omstandigheden terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld inwoners die ondersteuning nodig hebben om aan het werk te komen, inwoners met schulden of inkomensproblemen, ouderen met zorgproblematiek en kinderen in nood. Je onderhoudt nauw contact met externe partijen, zoals zorgaanbieders en scholen. Dit is de afdeling waar je écht verschil kunt maken voor mensen die het alleen even niet redden.

Opdracht
Als beleidsmedewerker Werk & Inkomen werk je aan de ontwikkeling van het sociaal domein en pak je beleidsthema’s op die een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van deze belangrijke afdeling. Dit doe je samen met ons bestuur, onze partners, collega’s van de uitvoering en uiteraard onze inwoners. Je ontwikkelt beleid en realiseert oplossingen en voorzieningen binnen diverse onderwerpen en houdt daarbij rekening met de uitvoerbaarheid van het beleid voor de uitvoering. Je voert regie op de vraagstukken en adviseert de klant gevraagd en ongevraagd.

Voor deze opdracht ligt de focus met name op handhaving, inkomensvrijlating en beslagvrije voet. Binnen WIJZ staan we op een punt om kritisch te kijken naar een nieuwe indeling van de handhaving binnen de gemeente. Welke rol heeft de gemeente LV in de handhaving van de aangeboden diensten. Hoe geven wij dit vorm (bijvoorbeeld via Sociale Recherche)? Hierin zijn de beleidskaders van belang.  Naast de genoemde thema’s zal jij ook te maken krijgen met: Besluit Bijstand Zelfstandigen (BBZ) en SROI.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als beleidsadviseur binnen het Sociaal Domein;
4. Uurtarief maximaal €100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk en fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen het Sociaal Domein (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur binnen het Sociaal Domein binnen een gemeentelijke organisatie  (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van handhaving. (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van inkomensvrijlating (max 15 punten) en beslagvrije voet (max 15 punten);
a. Aantoonbare werkervaring met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van inkomensvrijlating én beslagvrije voet (30 punten);
b. Aantoonbare werkervaring met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van inkomensvrijlating óf beslagvrije voet (15 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van inkomensvrijlating én beslagvrije voet (0 punten).
9. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van BBZ  en SROI (10 punten);
a. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van BBZ én SROI (10 punten);
b. Aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van BBZ of SRO (5 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring in het afgelopen jaar met beleid ontwikkelen en implementeren op gebied van BBZ of SRO (0 punten). 

Competenties

– Resultaatgericht, initiatief nemen, samenwerken, klantgericht (RISK);
– Accuraat;
– Flexibel;
– Integer;
– Aanpassingsvermogen;
– Stressbestendigheid;
– Overtuigingskracht;
– Communicatief sterk;
– Uitstekende schriftelijke vaardigheden

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

Stap 5: 2e ronde
Als het nodig is, zal er een 2e ronde plaatsvinden. Dit gesprek zal worden gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10A.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.