Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-12

Organisatie
Jij gaat deel uitmaken van het Team Wmo, Jeugd, Participatie en Volksgezondheid. Dit team bestaat uit 11 vaste medewerkers. Binnen dit team werken we zelfstandig aan opdrachten waarbij wij als team verantwoordelijk zijn voor de HR-zaken binnen ons team.

Opdracht
Wil je je inzetten voor het Sociaal Domein in De Bilt? Ben jij degene die energie krijgt van de beleidsmatige en financiële aspecten van de Participatiewet. Dan zijn wij op zoek naar jou!

De uitvoering van de Participatiewet/Werk&Inkomen is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Regionale Dienst Werk en Inkomen te Zeist (RDWI). Samen met de gemeenten Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist vormen wij deze Gemeenschappelijke Regeling.

Jouw werk bestaat uit het accounthouderschap van de RDWI. Je neemt deel aan de regionale beleidsoverleggen samen met de regionale collega’s. Je schrijft annotaties voor de wethouder Participatie in voorbereiding van de vergadering Algemeen Bestuur waarbij je de lokale belangen goed weet te verwoorden. Hierin trek je samen op met de beleidsadviseur Participatie/Werk&inkomen  vanuit onze eigen organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een uurtarief van maximaal € 95,- exclusief btw en inclusief Fee Flextender en reiskosten woon en werkverkeer;
2. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering op het gebied van de Participatiewet/ werk en inkomen;
3. Aantoonbare kennis van de wet gemeenschappelijke regeling(benoem dit duidelijk in het cv.);

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 2 jaar ervaring in de afgelopen 5 jaar met werkzaamheden op het gebied van Werk&Inkomen/schuldenproblematiek/armoedebeleid (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring als accounthouder binnen een gemeentelijke instelling (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring van het voorbereiden, ontwikkelen en implementeren van beleidsstukken en strategieplannen(15 punten);
7. Aantoonbaar financieel inzicht van de Participatiewet (15 punten);
8. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van bedrijfs- of bestuurskunde (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
–     Politiek sensitief;
–     Communicatief vaardig zowel mondeling als schriftelijk;
–     hands-on mentaliteit;
–     netwerker.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/10a (afhankelijk van kennis & ervaring). Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur uur, 9 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.