Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-08

Organisatie
Bij het Sociaal Domein werken we hard om inwoners te laten meedoen aan de samenleving. Het doel is dat elke inwoner zoveel mogelijk op eigen kracht bijdraagt aan de samenleving, actief is en gezond kan leven. Deel van onze missie is dat burgers zich prettig voelen in hun buurt en huis. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn of haar eigen geluk en welzijn. Sommige mensen hebben hier wat steun bij nodig.

Team Welzijn & Samenleving zorgt voor het gemeentelijk beleid op het gebied van: zorg, welzijn, wmo, onderwijs, gezondheidszorg, opvoeding & opgroeien (Jeugdzorg), werk & inkomen (Participatie), sport, kunst & cultuur, vrijwillige inzet, inclusie, inburgering, dorpshuizen en bewonersinitiatieven. Daarnaast stuurt het team meer dan 100 gecontracteerde of gesubsidieerde maatschappelijke partners aan op hun resultaatbijdrage aan de gemeentelijke doelstellingen en wettelijke opdrachten. Tevens werkt het team samen met de consulenten, procesondersteuners en kwaliteitsmedewerkers in de uitvoering van de gemeentelijke taken in het sociaal domein.

Opdracht
Vanuit verantwoordelijkheid oppakken van diverse beleidsmatige klussen op het Wmo-terrein, zoals:

 • Opstellen en/of actualiseren van beleidsregels en verordeningen.
  Hierbij op de juiste wijze de uitvoerende consultenten en beleidscollega’s betrekken. Adviseren van de wethouder in het bestuurlijke proces tot het laten vaststellen van deze beleidsregels en verordening(en).
 • Accounthouder gecontracteerde Wmo-zorgpartners. Aansturen van het nakomen van de gemaakte afspraken.
 • Schrijven van raadsvoorstellen rond Wmo-vraagstukken, zoals maatregelen om het beroep op Wmo-voorzieningen te laten dalen in verband met wachtlijsten bij zorgaanbieders.
 • Adviseren van de wethouder Wmo en beantwoorden van raadsvragen.

Tijdens de inhuurperiode kan een wijziging van inhoudelijke taken/klussen wijzigen. Inhoudelijk zijn die soortgelijk aan bovenstaande.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker binnen het sociaal domein voor een gemeente;
2. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsregels en verordeningen Wmo (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbare werkervaring als accounthouder richting gecontracteerde Wmo-zorgaanbieders (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Benoem in het cv tenminste 2 referenties waarvoor de betreffende werkzaamheden reeds zijn of worden uitgevoerd; 
5. Een maximum uurtarief van maximaal € 100,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Beschikbaar per 1 maart 2023 voor 32 uur per week (10 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van beleidsregels en verordeningen Wmo bij een gemeente en/of provincie (50 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 1-2 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 2-4 jaar aantoonbare werkervaring(30 punten);
e. 4-5 jaar aantoonbare werkervaring (40punten);
f. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (50 punten).
8. Aantoonbare werkervaring met het accounthouderschap richting Wmo-zorgorganisaties bij een gemeente/provincie (benoem dit duidelijk in het cv) (40 punten);
a. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten);
b. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring (10 punten);
c. 1-2 jaar aantoonbare werkervaring (20 punten);
d. 2-4 jaar aantoonbare werkervaring (30 punten);
e. 4-5 jaar aantoonbare werkervaring (35 punten);
f. Meer dan 5 jaar aantoonbare werkervaring (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Communicatief en schriftelijk vaardig;
 • Zakelijk;
 • Adviesvaardigheden;
 • Proactief;
 • Politiek sensitief;
 • Samenwerken
 • Secuur;
 • Goede financiële en analytische vaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

 Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. In overleg met de opdrachtgever flexibel af te stemmen waarbij de opdracht geen risico loopt.

Planning
De fysieke gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 14 februari 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd worden, ontvangen uiterlijk op maandag 13 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 6 februari, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 8 juni 2022 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot donderdag 9 februari 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.