Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-21

Organisatie
Edam-Volendam: een wereldmerk
Met meer dan 36.000 inwoners en een oppervlakte van ruim 8.000 hectare bestaat Edam-Volendam uit tien kernen en buurtschappen met een eigen verhaal, eigen tradities en een rijke cultuur. Vissers, boeren en stedelingen. Klederdracht, kaas, paling, veenweiden, polder, water, talloze monumenten, sport, toerisme en muziek. Nuchter, eigenwijs, sociaal, onafhankelijk, coöperatief, betrouwbaar, ambitieus, slagvaardig en werklustig. Een palet van verscheidenheid dat kleur geeft aan onze gemeente en het tevens aantrekkelijk maakt voor mensen van ver buiten de gemeentegrenzen om ons te bezoeken. Edam-Volendam is een wereldmerk.

Ondernemend en Betrokken
Samen met inwoners, bedrijven en instellingen bouwt het bestuur en de gemeentelijke organisatie aan een gemeenschap die bijdraagt aan het welzijn. De inwoners zijn makkelijk in contact, benaderbaar en hechten waarde aan gelijkwaardigheid. Mensen zijn zichzelf, voelen een onderlinge verbondenheid en houden van hard werken. Betrokkenheid en ondernemerschap zijn de belangrijkste ingrediënten voor onze ambities. Ze staan aan de basis van ons succes. Door onze saamhorigheid en onderlinge verbondenheid weten we wat er leeft en waar we elkaar kunnen helpen. Met onze ondernemende geest krijgen we dingen voor elkaar. We zetten onszelf in als mensen met ieder onze eigen kwaliteiten en bundelen zo onze krachten voor een betrokken en ondernemende gemeente. Onze missie luidt dan ook: ‘Ondernemend en Betrokken’.

De gemeente Edam-Volendam is een aantrekkelijke gemeente om in te leven, te wonen en te werken. Als gemeente kijken we van buiten naar binnen (samen met de inwoner), werken we volgens het principe Van Ik-naar-Wij, bouwen we op vertrouwen, zijn we resultaatgericht binnen een goede werksfeer en is er voor de medewerker ruimte voor ontwikkeling, opleiding en doorgroeimogelijkheden binnen de organisatie.

Opdracht
Het team Omgevingsbeleid maakt samen met het team Bouwen & Milieu deel uit van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Het team Omgevingsbeleid staat voor uitdagende opgaven op het gebied van o.a. beleid, planologie, ruimtelijke transformatieprocessen, kwaliteitsbewaking op het gebied van ruimtelijke ordening, duurzaam wonen en stedenbouw, grondzaken, erfgoed, toerisme en economische zaken. De implementatie van de Omgevingswet is daarnaast voor dit team ook nog een uitdaging die in de uitwerking vraagt om een andere manier van werken, handelen, denken en communiceren in de fysieke leefomgeving. 

Over de functie
Als beleidsmedewerker Wonen kun je uitstekend schakelen tussen de ervaringen in de praktijk, de steeds en snel veranderende wet- en regelgeving en de beleidsmatige kansen hierbij. Je signaleert en schaalt op waar nodig. Je bent een spin het web, legt verbindingen waar nodig en past maatwerk toe waar kan. Iedere dag is anders. Je maakt afspraken, geeft uitvoering aan deze afspraken en werkt samen met o.a. corporaties en ontwikkelaars aan de woonopgaven en leefbaarheid in de gemeente Edam-Volendam. Je luistert, ontdekt en onderzoekt. Je vertaalt nieuwe regelgeving op het gebied van wonen naar voorstellen voor de gemeente en zorgt met collega’s en partners voor de implementatie daarvan. Daarnaast verwerk je wijzigingen in lokale regelgeving en in de bijbehorende beleidsafspraken. En binnen de organisatie ga je met je collega’s in gesprek over ideeën en oplossingen. Jouw advies doet er toe. Met jouw observaties geef je richting aan verandering. Dat betekent schakelen, informatie ophalen, analyseren en vervolgens omzetten naar concrete acties, oplossingen en waar nodig aangepast beleid. Je zorgt ervoor, dat beleid wordt vertaald naar concrete plannen en initiatieven binnen de gemeentelijke organisatie. Op basis van evaluaties stel je vast welke onderdelen nader onderzocht c.q. uitgewerkt moeten worden en kom je met verbetervoorstellen. Je hebt een brede blik, bent een stevige persoonlijkheid en met een pragmatische instelling. Je bent een goede sparringpartner voor collega’s, leiding en bestuurd, en geeft gevraagd en ongevraagd heldere adviezen.                                                                                                                                                 

In je rol als beleidsmedewerker Wonen richt je je met name op:

 • Het signaleren van kansen in het vakgebied en het verbinden van lokale en regionale betrokkenen;
 • Het vertalen van die signaleringen en trends naar beleidsontwikkelingen;
 • Advisering van het management, portefeuillehouders en het bestuur over (beleids) ontwikkelingen;
 • Het leveren, en waar nodig, van een bijdrage aan de uitvoering en aan andere  beleids-terreinen in het ruimtelijk domein. 

Wat zijn jouw kwaliteiten?
Voor de functie zoeken wij iemand:
– Die beschikt over een op de functie afgestemd hbo/wo werk- en denkniveau, bijvoorbeeld aan de hand van een gevolgde studie Human Geography;
– Met kennis van o.a. de Wabo, WKB en Omgevingswet;
– Enige opgedane ervaring binnen het vakgebied ;
– Met een duidelijke visie op het woondomein.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde  opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring binnen het werkveld Wonen;
3. Uurtarief maximaal € 75,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk exclusief fee Flextender;
4. Per direct beschikbaar.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale Geografie of vergelijkbaar (60 punten);
6.  Aantoonbare kennis van o.a. de Wabo, WKB en Omgevingswet (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met besluitvorming en het omzetten van beleid naar bestemmings-/omgevingsplannen (10 punten);
8. Op basis van kennis en ervaringsontwikkeling beschikken over visie en analytisch vermogen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Analytisch vermogen;
 • Politieke- en bestuurlijke sensitiviteit;
 • Daadkracht;
 • Overtuigingskracht;
 • Teamspeler;
 • Flexibliteit

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht kan ingevuld worden op de werkdagen, van maandag tot en met vrijdag, en in overleg tussen de teamleider en de kandidaat.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 23 mei 2023 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 22 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 16 mei 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 17 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 22 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.