Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 8 maanden geleden
2023-10-16

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Per 1 januari 2022 is de gemeente Purmerend gefuseerd met de gemeente Beemster. Dit betekent dat ook het werkveld Beemster tot ons aandachtsgebied behoort.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. En houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling.  

Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we op zoek naar een energieke Beleidsmedewerker Wonen die kan verbinden en zicht heeft op het belang van verschillende betrokkenen, extern en intern. Het dossier wonen is interessant, divers en soms uiterst complex. Purmerend is een groeiende stad met de ambitie om tot 2040 zeker 10.000 woningen toe te voegen.

Als Beleidsmedewerker Wonen kan je uitstekend schakelen tussen wat je ziet in de stad, de steeds en snel veranderende wet- en regelgeving en de kansen die je ziet in de maatschappij op het gebied van wonen. Je signaleert en schaalt op waar nodig. Je legt verbindingen waar nodig en past maatwerk toe waar kan. Iedere dag is anders. Je bent in contact met inwoners, werkt samen met corporaties en onze ketenpartners om samen te werken aan onze woonopgaven en de leefbaarheid in Purmerend en Beemster. Je luistert, ontdekt en onderzoekt.

Je vertaalt nieuwe wetgeving op het gebied van wonen naar voorstellen voor de gemeente en zorgt met collega’s en partners voor de implementatie daarvan. Met jouw observaties geef je richting aan maatschappelijke verandering. Dat betekent schakelen. Informatie ophalen, analyseren en vervolgens omzetten naar concrete acties, oplossingen en waar nodig aangepast beleid. Je hebt een brede blik, stevige persoonlijkheid en bent pragmatisch ingesteld. Je bent een goede sparringpartner voor de wethouder en geeft gevraagd en ongevraagd heldere adviezen.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring met het beleidsveld wonen in de afgelopen 8 jaar;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring als beleidsmedewerker wonen in de afgelopen 8 jaar (30 punten);
4. Aantoonbare kennis op het gebied van wonen (30 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Planologie, Sociale geografie of vergelijkbaar (10 punten); 
6. De kandidaat woont in een straal van 30 kilometer van Purmerend (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
7. Beschrijf in een korte motivatie waarom deze opdracht je aanspreekt en waarom jij de geschikte kandidaat bent. De motivatie dient te zijn geschreven door de kandidaat zelf (10 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 november 2023 voor minimaal 32 uur per week (10 punten).

Competenties

  • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
  • Je beschikt over Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en bent in staat de doorvertaling hiervan in je werk te maken;
  • Je ben pragmatisch en toont daadkracht;
  • Je werkt en bent verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: maandag  t/m vrijdag, in overleg in te vullen.

Planning

De gesprekken bij de opdrachtgever vinden plaats in week 43 (23 t/m 27 oktober 2023). De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 19 oktober 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot donderdag 12 oktober 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 13 oktober 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 17 oktober 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.