Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-23

Werken bij Leidschendam-Voorburg
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 85 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Opdracht
In het project energiearmoede ondersteunen wij inwoners, verenigingen, maatschappelijke organisaties en MKB ondernemers op het gebied van energiearmoede. Dit doen wij door onder andere een subsidieregeling op het gebied energiearmoede en duurzaamheid. Het inrichten en opstellen van een Noodfonds en zorgdragen voor monitoring van het plan van Aanpak.

Jouw taken zijn:

 • het ontwikkelen van bovengenoemd beleid, en deze politiek voorbereiden en afhandelen
 • verbeterkansen signaleren, deze onderzoeken en voorstellen
 • Het college van B&W en de raad meenemen in deze ontwikkelingen.
 • Verbinding maken met aanpalende beleidsvelden, zoals wonen, minimaregelingen en schuldhulpverlening.
 • Contactpersoon voor onze (keten)partners

Daarnaast help je mee duurzaamheidsontwikkeling vorm te geven en draag je bij communicatie op dit thema. Dit alles in overleg met je collega beleidsontwikkelaars op aanpalende terreinen, zoals duurzaamheid en werk & inkomen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Aantoonbare werkervaring als beleidsadviseur op een van de volgende terreinen: duurzaamheid of minimaregelingen;

Gunningscriteria (weging)
3.  Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als beleidsadviseur op een van de volgende terreinen: duurzaamheid of minimaregelingen (50 punten);
4.  Uiterlijk per 1 februari 2022 beschikbaar voor 24 – 32 uur per week voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsopties (25 punten);
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (25 punten).

Competenties

 • Resultaatgericht
 • initiatief
 • Omgevingsbewust
 • Aanpassingsvermogen
 • Overtuigingskracht
 • Politieke sensitiviteit
 • Uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.