Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-01-19

Organisatie
Leidschendam-Voorburg is een sociale en ondernemende gemeente met ruim 75.000 inwoners. We werken met zo’n 680 mensen aan de gezamenlijke ambitie om ons te ontwikkelen naar een wendbare en sensitieve organisatie. We stellen onze inwoners en maatschappelijke opgaven centraal en zijn een zelfbewuste samenwerkingspartner voor de lokale en regionale partners. We doen dat door verbinding te maken, vertrouwen te geven en verantwoordelijkheid te nemen.

De lijnen zijn kort, we kennen elkaar en we weten wat er speelt. We werken informatiegestuurd, klantgericht en er is veel ruimte voor initiatief. We bieden onze medewerkers de faciliteiten om hybride te werken. Dit maakt het mogelijk om te werken waar en wanneer dat het beste past bij het type werk dat we doen.

Afdeling
De ontwikkelafdeling Maatschappelijke en Ruimtelijke Ontwikkeling (MRO) kent ongeveer 75 enthousiaste medewerkers verdeeld over 3 teams: Maatschappelijke Ontwikkeling, Locatieontwikkeling, en Ruimte. De ontwikkelafdeling is verantwoordelijk voor het realiseren en faciliteren van ruimtelijke- en maatschappelijke opgaven en draagt hiermee bij aan een duurzame leefomgeving. De teams doen dit integraal, samen met burgers, bedrijven, plaatselijke en regionale partners.

Het team Maatschappelijke Ontwikkeling (MO) bestaat uit ongeveer 25 medewerkers. Wij zijn de (beleids-)ontwikkelafdeling voor maatschappelijke vraagstukken. We voeren regie op strategische vraagstukken waarbij we onze klanten adviseren. Onze klanten bestaan uit het bestuur, onze partners, onze collega’s van de dienstverlening en onze inwoners. Wij realiseren opgavegericht de beste duurzame oplossingen en voorzieningen voor en met de inwoner. Wij werken aan de missie: Ontwikkelen doen we samen! Dit doen we door integraal samen te werken met diverse beleidsterreinen en binnen diverse samenwerkingsverbanden. Daarbij werken we vanuit de vier uitgangspunten van het Sociaal Kompas:

 1. Inwoners groeien gezond en veilig op en kunnen zich maximaal ontwikkelen;
 2. Inwoners kunnen zo lang mogelijk regie over hun eigen leven houden en zelfstandig functioneren;
 3. Leidschendam-Voorburg is een solidaire en inclusieve gemeente;
 4. Inwoners die hulp nodig hebben krijgen de juiste hulp op tijd.

Binnen ons team wordt een aantal leidende principes gehanteerd:

 • Van zorgen voor naar helpen zorgen dat;
 • Van hoe naar wat;
 • Van curatief naar preventief;

Van categoraal naar integraal

Opdracht
Je werkt samen met het onderwijs, de jeugd- en maatschappelijke organisaties en je regionale en lokale collega’s op het terrein van jeugd en onderwijs, het zogenaamde preventieve jeugdbeleid.
Je volgt voor deze aandachtsvelden de relevante ontwikkelingen, analyseert wat deze betekenen voor het gemeentelijke beleid en vertaalt dit naar adviezen of een voorstel. Het ontwikkelen van beleid doe je samen met je collega’s van de vakgroep jeugd en onderwijs. En natuurlijk met onze klanten, bestaande uit het bestuur, inwoners, onze partners en onze collega’s van de uitvoering. Je zoekt actief verbinding en samenhang met de maatschappelijke partners en je collega’s in de regio.

Het werk als beleidsontwikkelaar bestaat uit de volgende werkzaamheden:

 1. Je ontwikkelt strategisch en tactisch beleid op het gebied van jeugd en onderwijs.  Daarbij heb je oog voor de landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen en in samenhang met de andere gemeentelijke beleidsterreinen. Je bepaalt mede de koers voor de gemeente met het oog op regionale ontwikkelingen op het snijvlak van passend onderwijs en jeugdhulp.
 2. Je draagt bij aan de implementatie van visie en beleid, zoals het initiëren van activiteiten of voorzieningen voor inwoners
 3. Je bent accounthouder van onze maatschappelijke partners. Dit gebeurt onder andere in de rol van tafelvoorzitter aan de subsidietafel opgroeien en opvoeden. Werkzaamheden omvatten voorbereiden, voorzitten en nabespreken van bijeenkomsten; het afstemmen en bijsturen van werk, knelpunten en planningen bij subsidiepartners, monitoren en verantwoording van activiteiten en bijbehorende budgetten en verdere (door)ontwikkeling van de subsidietafel(systematiek).
 4. Je neemt deel aan regionale samenwerkingsverbanden, onder andere op het gebied van passend onderwijs en de aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Je bereidt hierbij ook overleggen met bestuur en directie in de regio voor.
 5. Je adviseert het college en gemeenteraad en bereidt besluitvorming voor

Je hebt een ondernemende instelling, maakt scherpe analyses en komt met innovatieve oplossingsgericht voorstellen. Je krijgt energie van het contact leggen met verschillende partijen. En je wilt graag het verschil kunnen maken in jouw werkveld.

Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;
2. Aantoonbare werkervaring als beleidsontwikkelaar binnen het sociale domein;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsontwikkelaar binnen het sociale domein bij een gemeente (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als beleidsontwikkelaar binnen het sociale domein op het gebied van passend onderwijs en de aansluiting onderwijs-jeugdhulp (25 punten);
6. Aantoonbare ervaring met het participeren in overleggen met partners uit het sociaal domein (duidelijk weergegeven in het cv) (25 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van SPH, Social Work of vergelijkbaar (15 punten).

Competenties
Ondernemingszin
Je pakt in het werk nieuwe zaken op en doet voorstellen voor verbeteringen of vernieuwingen waardoor nieuwe wegen kunnen worden ingeslagen en nieuwe werkterreinen kunnen worden ontwikkeld.

Creativiteit
Je bent in staat om met verschillende mogelijkheden te komen voor het oplossen van problemen en weet geheel nieuwe werkwijzen te bedenken ter vervanging van bestaande methoden en technieken.

Omgevingsbewustzijn
Je bent je bewust van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen of andere omgevingsfactoren en speelt in op deze ontwikkelingen en vertaalt deze naar het eigen werkgebied.

Regisseren
Je bent in staat belangen, opinies en inbreng van diverse partijen samen te brengen en geeft vorm en richting aan (uiteenlopende) samenwerkingsverbanden en realiseert een gemeenschappelijk resultaat.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op knock-outcriteria 
Flextender beoordeelt de CV’s op de knock-outcriteria die in de marktplaatsuitvraag worden omgeschreven. Kandidaten die voldoen aan de knock-outcriteria worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

 Stap 2: Selectie CV’s 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de knockoutcriteria in onderlinge vergelijking op de gunningscriteria uit de marktplaatsuitvraag. De (maximaal) tien kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde gunningscriteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
Leidschendam-Voorburg beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De (minimaal 2) kandidaten die op basis van deze criteria als beste worden beoordeeld, worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt nader getoetst in hoeverre de geselecteerde kandidaten voldoen aan de competenties uit de marktplaatsuitvraag. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar ons oordeel het beste voldoet aan het gevraagde profiel in de marktplaatsuitvraag. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Leidschendam-Voorburg behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.