Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 11 maanden geleden
2023-07-25

Organisatie

Wij zijn een samenwerkingsverband van 14 gemeenten. Het verbinden van verschillende partijen en belangen is onze kracht. We werken aan de meest innovatieve en uitdagende projecten op het gebied van mobiliteit. Werken bij de Vervoerregio betekent hét verschil kunnen maken in de OV-keten in de Amsterdamse regio. Bij alles dat we doen, leveren wij een essentiële bijdrage en geven we richting aan het verbeteren van mobiliteit, de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio Amsterdam. Wil jij dat ook? Dan zijn wij op zoek naar jou! 

Opdracht
De bestuursadviseurs van de Vervoerregio vormen dé spil in het dagelijks contact tussen het Dagelijks Bestuur van de Vervoerregio en het management van de organisatie. Zij zorgen ervoor dat bestuurlijke besluiten niet alleen inhoudelijk worden voorbereid, maar ook aansluiten bij de politiek-bestuurlijke wensen van het Dagelijks Bestuur. Ze waarborgen dat individuele voorstellen passen in de bredere context van de opgaven van de Vervoerregio en denken vanuit de bestuurlijke agenda met Communicatie mee over communicatieve/mediakansen en het vergroten van zichtbaarheid van bestuurder en organisatie. Om dit te bereiken zijn de bestuursadviseurs uitstekend op de hoogte van de wensen en werkwijze van hun bestuurder. Zo zijn ze aanwezig bij staven en andere bestuurlijke overleggen en nemen ze deel aan de stafteams van de bestuurder in hun eigen gemeente. Daarnaast weten ze wat er speelt in de Regioraad en adviseren ze de portefeuillehouder in het contact met de Regioraad.

In de organisatie adviseren de bestuursadviseurs bij de voorbereiding van bestuurlijke besluitvorming. Ze zijn in een vroeg stadium betrokken bij de totstandkoming van belangrijke bestuurlijke voorstellen en ze zorgen ervoor dat politieke kansen en risico’s tijdig gesignaleerd en geadresseerd worden. Daarnaast toetsen ze stukken op leesbaarheid en kwaliteit.

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden en voor hen ga je de volgende werkzaamheden oppakken:

 • Adviseren en annoteren van het Dagelijks Bestuur op politiek-bestuurlijke aandachtspunten bij voorstellen uit de organisatie;
 • Adviseren en annoteren van bestuurders bij verschillende bestuurlijke gremia;
 • Adviserende rol binnen (gemeentelijk) stafteam bestuurders;
 • Contact met politieke stakeholders (zoals DB en Raad), en binnen die omgeving volgen en beoordelen van relevante actuele ontwikkelingen;
 • Vertalen van deze ontwikkelingen richting bestuurders en organisatie.

In de organisatie pak jij de volgende werkzaamheden op:

 • Op organisatieniveau fungeren als expertisehouder en adviseur op het gebied van politiek-bestuurlijke besluitvorming;
 • In vroeg stadium betrokken zijn bij totstandkoming bestuurlijke voorstellen, daarbij adviseren over de vertaalslag van inhoud richting politiek en richting geven namens de bestuurder;
 • Screenen en goedkeuren van voorstellen voor de (bestuurlijke) overleggen;
 • Adviseren van management en organisatie t.b.v. voorbereiding en opvolging van bestuurlijke overleggen.

Vereisten / knock-outcriteria
1.Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid:
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als bestuursadviseur;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als bestuursadviseur (35 punten);
5. Aantoonbare affiniteit met de onderwerpen ov en infrastructuur (10 punten); 
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring binnen de overheid (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met één op één werken en adviseren met  een bestuurder (40 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Sterk ontwikkelde adviesvaardigheden;
– Bestuurlijk sensitief;
– Proactief;
– Initiatiefrijk;
– Flexibel;
– Stressbestendig;
– Samenwerken.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 12 (tarieven tussen de €90,- en €110,-).

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr (in overleg).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op 31 juli 2023 van 09.00 uur tot 12.30 uur en op 3 augustus 2023 van 09.00 uur tot 11.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op 30 juli 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren;
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste;
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M;
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer;
 • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot 26 juli 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.