Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-10

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 108.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor dynamiek en actie Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Bureau Gemeentesecretaris
De gemeentesecretaris is de eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en daarnaast algemeen directeur van de ambtelijke organisatie. Ter ondersteuning van die beide rollen heeft de gemeentesecretaris een eenheid tot zijn beschikking die bestaat uit onder meer een directieadviseur, bestuursadviseurs en woordvoerders/bestuursadviseurs Communicatie en administratieve ondersteuning. Het takenpakket bestaat onder andere uit coördinatie rondom de bestuurlijke besluitvormingsprocessen, advisering over politiek-gevoelige dossiers en cluster overstijgende zaken, woordvoering namens het college en voorbereiding van collegeleden op mediaoptredens en representatieve verplichtingen.

Opdracht
Als bestuursadviseur (en woordvoerder) ben je sparringpartner van de wethouder en je verbindt de ambtelijke organisatie en het bestuur. Je kijkt vooral naar de bestuurlijke kant van alle ambtelijke adviezen, nota’s e.d. Je kijkt over de schouder van de wethouder mee, zowel naar het bestuurlijk besluitvormingsproces (van bestuurlijke naar ambtelijke opgave tot besluitvorming in college, commissie en raad) als naar de communicatieve kant (hoe komt iets over in de publiciteit, benadering van de pers e.d.). Je adviseert in het bestuurlijk besluitvormingsproces de wethouder, maar ook de ambtelijke organisatie. Je houdt met de secretaresse en de regisseurs stukkenstroom de voortgang in de gaten van burgerbrieven, vragen en toezeggingen vanuit de raad etc. Je hebt oog voor de bestuurlijke communicatie en fungeert als perswoordvoerder. In samenwerking met het team communicatie bereid je vanuit bestuurlijk perspectief mediaoptredens en communicatiecampagnes voor en help je het team verder ontwikkelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 111,75 (schaal 12) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Bestuursadviseur binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria (weging)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau in de richting van Bestuurskunde (20 punten);
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Bestuursadviseur binnen een gemeentelijke instelling (30 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring  als communicatie adviseur (35 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in het opleiding en ontwikkelen van team Bestuursadviseurs (15 punten).

Competenties
– We zijn op zoek naar een bestuursadviseur die gemakkelijk de weg weet te vinden in politiek-bestuurlijke krachtenvelden en stevig in zijn of haar schoenen staat;
– Je beschikt over analytisch vermogen en bent in staat zelfstandig een oordeel te vormen;
– Je weet hoe te handelen in politiek- bestuurlijk gevoelige situaties en je verbale en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden zijn uitstekend;
– Als adviseur ben je een stevige gespreks- en sparringpartner voor bestuurders en voor je collega’s van de ambtelijke organisatie;
– Jouw adviezen laten zien dat je op strategisch en tactisch niveau uitstekend kunt inspelen op jouw opdrachtgevers;
– Je weet op inspirerende wijze te adviseren en ondersteunen. Daarbij past ook gevoel voor humor en afstand kunnen nemen;
– Als betrouwbare en integere sparringpartner voor het college van burgemeester en wethouders neem je verantwoordelijkheid en ben je in staat om onder druk te werken en beschikbaar te zijn op tijdstippen die nodig zijn;
– Een 9 tot 5 mentaliteit past hier uiteraard niet bij.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. [bij Europese Aanbestedingen: Er wordt een opschortende termijn van 10 dagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.]

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

2 maanden, 32 tot 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.