Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-14

Organisatie
De GR GSP fungeert als enig aandeelhouder van Groningen Seaports N.V. (GSP NV). De bedrijfsmatige activiteiten inclusief het economisch eigendom van de haventerreinen zijn bij de verzelfstandiging in 2013 overgeheveld van de GR naar de NV. Het juridische eigendom van de haventerreinen is bij de GR gebleven. De GR GSP is verantwoordelijk voor de nautische taken (waaronder het havenmeesterschap). De uitvoering van de nautische taken is via een dienstverleningsovereenkomst overgedragen aan GSP NV. De huidige governance van Groningen Seaports (zowel NV als GR) is onderwerp van onderzoek en zal in 2023 waarschijnlijk worden aangepast.

Opdracht
Vanuit deze veelzijdige functie weet de bestuurssecretaris (enig personeelslid in de GR) vorm te geven aan een stabiele ondersteuning van de besluitvormingsprocessen, waarbij hij of zij fungeert als sparringpartner voor bestuurlijke vraagstukken. Daarnaast is de bestuurssecretaris belast met diverse organisatorische taken rondom de uitvoering en implementatie van de besluiten van het bestuur. De GR GSP heeft drie moederorganisaties (de gemeenten Eemsdelta en Het Hogeland en de provincie Groningen) en kent een Dagelijks Bestuur van 3 personen en een Algemeen Bestuur van 12 personen (vier vanuit iedere moederorganisatie). De DB leden zijn bestuurders van de moederorganisaties en de helft van de AB leden bestaan uit Staten- en Raadsleden.

In de rol bestuurssecretaris zien wij de volgende aspecten terug:

 • De bestuurssecretaris zorgt voor het organiseren en de voorbereiding van de bestuursvergaderingen en de besluitvormingsprocessen, inclusief verslaglegging;
 • Als compliance officer houdt de bestuurssecretaris zich bezig met en adviseert over de wet- en regelgeving binnen de organisatie;
 • De bestuurssecretaris als governance adviseur is een essentiële rol waarin hij/zij bij uitstek de regisseur is. Hij of zij zorgt ervoor dat alle relevante gremia binnen de kaders van de statuten en reglementen met elkaar samenwerken en kunnen functioneren;
 • De bestuurssecretaris speelt een belangrijke rol bij de opvolging, uitvoering en evaluatie van de genomen besluiten. De bestuurssecretaris functioneert als klankbord, betrekt en informeert externe stakeholders;
 • De bestuurssecretaris als het geweten van de organisatie plaveit de weg bij hobbelige aangelegenheden, een rol die tact en politiek-bestuurlijke sensitiviteit vereist.

Wat vragen wij?
Je bent gedreven om het bestuur optimaal te adviseren bij de dagelijkse gang van zaken. Dit doe je vanuit een proactieve, kritische en daadkrachtige en zelfstandige houding. Je bent nieuwsgierig en weet daardoor exact wat er speelt. Je bent creatief in het bedenken van oplossingen en je weet initiatieven te ontplooien. Je gaat discussies niet uit de weg en je hebt gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving (meerdere organisaties en belangen in het speelveld);
3. Aantoonbare werkervaring als bestuurs- of directiesecretaris of strategisch adviseur.

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau (10 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in een politiek-bestuurlijk complexe omgeving in de functie/rol van bestuurs- of directiesecretaris of strategisch adviseur (40 punten);
6. Aantoonbare werkervaring binnen of het werken met gemeenschappelijke regelingen (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van bestuurskunde (10 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het lezen van financiële stukken (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het lezen Juridische stukken en overeenkomsten (10 punten).

Voor kandidaten/bureaus: Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Proactief;
 • Kritisch;
 • Daadkrachtig;
 • Zelfstandig;
 • Nieuwsgierig en weet daardoor exact wat er speelt;
 • Creatief in het bedenken van oplossingen en je weet initiatieven te ontplooien;
 • Je bent een verbinder;
 • Gevoel voor politieke en bestuurlijke verhoudingen.

Functieschaal
Deze opdracht is ingedeeld in functieschaal 13.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr. Inzet vooral afhankelijk van bestuurlijke agenda

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 20 maart 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op donderdag 9 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 uur, 6 maanden, Groningen, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.