Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 10 maanden geleden
2023-08-21

Dit is de gemeente Wijk bij Duurstede: Groot genoeg om klein te blijven 
Samen met Cothen en Langbroek vormt Wijk bij Duurstede met ongeveer 24.000 inwoners en 150 medewerkers een relatief kleine gemeente, waar het fijn is om te wonen en te werken. We zijn klein en dat zien we als voordeel. Want werken voor onze gemeente wil zeggen dat je niet alleen je hoofd gebruikt, maar ook je handen uit de mouwen steekt en met je voeten in de klei staat. Je weet mét en voor wie je werkt en je ziet het resultaat van je werk in de praktijk tot stand komen. Korte lijnen met inwoners, ondernemers en het bestuur maken je werk interessant. Daarbij zetten we een gezonde dosis pragmatiek in. Naast je vakkennis is er volop ruimte om je talenten in te zetten. Het is denken én doen geblazen hier in Wijk. Daarbij vinden we het belangrijk dat we elkaar goed kennen en het leuk hebben met elkaar.
Bij de gemeente Wijk bij Duurstede verwelkomen wij graag mensen met verschillende leeftijden, achtergronden, overtuigingen en voorkeuren. We vinden het belangrijk dat jouw talenten en kwaliteiten worden benut en dat je met vertrouwen en plezier je werk kan doen. Verhalen van collega’s over hoe het is om bij ons te werken vind je op www.werkenbijgemeentewijkbijduurstede.nl.

Opdracht
De Bestuurssecretaris ondersteunt de besluitvormingsprocessen, waarbij hij of zij fungeert als sparringpartner voor zowel bestuur als organisatie voor bestuurlijke of beleidsmatige vraagstukken.

 • De Bestuurssecretaris toetst college- en raadsvoorstellen op verschillende punten:
  • Wie is beslissingsbevoegd?
  • Juridisch juistheid beslispunten.
  • Volledigheid: juiste personen betrokken en alle stukken aangeleverd.
  • Is het stuk zelfstandig leesbaar?
  • Technisch (zijn bijlagen genummerd, is de (opheffing van) geheimhouding juist geregeld).
  • Is er sprake van impliciete besluitvorming.
  •  
 • De Bestuurssecretaris notuleert de collegevergaderingen.
 • De Bestuurssecretaris adviseert collega’s bij het opstellen van college- en raadsvoorstellen op deze punten. En voorziet in training hierin aan (nieuwe) collega’s.
 • De Bestuurssecretaris doet verbetervoorstellen over de procesgang en uitvoering aan het MT en zorgt voor implementatie.
 • Daarnaast houdt de Bestuurssecretaris zich bezig met diverse organisatorische taken (zoals termijnbewaking) rondom de bestuurlijke planning en de uitvoering en implementatie van de besluiten van bestuur. Is het eerste aanspreekpunt voor het bestuurssecretariaat als het gaat om het agenderen van college- en raadsvoorstellen en de besluitenlijst.

Op dit moment is de wens om een verbeterslag door te voeren over de volle breedte van de bestuurlijke besluitvorming. Dit raakt inhoud, advisering, schrijfwijzen, werkwijzen, formats, systemen en training. Van de interim bestuurssecretaris vragen we om hier een belangrijke bijdrage aan te leveren, mogelijk in de rol van projectleider. Waarbij er ook nog een deel uitvoering gedaan moet worden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het geven van strategische bestuurlijke advisering bij een gemeente;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij een gemeente;
3. Kandidaat is uiterlijk beschikbaar per maandag 4 september 2023 voor minimaal 28 uur per week;
4. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in juridische richting.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het geven van strategische bestuur advisering bij een gemeente (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met projectmanagement bij een gemeente (30 punten);
7. Een afgeronde opleiding op minimaal wo bachelor niveau in juridische richting (10 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met juridische advisering bij een gemeente (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Relevante opleiding en werkervaring bij voorkeur op juridisch gebied
Analytisch
Gestructureerd
Bestuurlijk sensitief
Ervaring met projectmatig werken
Analytisch denkvermogen
Organisatiesensitiviteit
Visie op de rol van besluitvorming in de lokale democratie
Adviesvaardig

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg; ma – di – wo – do – vr (hybride werken is mogelijk, verhouding 50/50).

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in de week van 23 augustus 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 23 augustus 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 21 augustus 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 21 augustus 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 22 augustus 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 tot 32 uur, 5 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.