Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-13

Organisatie
Werken bij Gooise Meren is samen wonen, werken, ondernemen en plezier maken in een groen gebied met een rijke geschiedenis.
Gooise Meren is de jongste gemeente van het Gooi. Sinds 1 januari 2016 is de gemeente ontstaan uit een fusie van Bussum, Muiden, Muiderberg en Naarden. Het gebied barst van de historie en cultuur en staat bekend om zijn prachtige natuurgebieden en waterrijke omgeving aan het Naardermeer en IJmeer.
De gemeente heeft ongeveer 57.000 inwoners en 380 medewerkers. Al deze mensen zijn verschillend. In interesses, overtuigingen, afkomst, leeftijd en passies. We vinden het belangrijk om dit terug te zien in onze organisatie; diversiteit zorgt voor rijkere inzichten en betere resultaten.
Samen met inwoners, ondernemers en andere partijen werken we aan een omgeving waarin iedereen zich thuis voelt. Samen zoeken we continu naar mogelijkheden om Gooise Meren te blijven verbeteren.

Afdeling FIA
De afdeling Facilitaire Zaken, Informatievoorziening & Automatisering (FIA) bestaat uit ongeveer 50 collega’s. Jouw thuisteam is Informatievoorziening & Automatisering (I&A) en telt 25 collega’s. Het team I&A bestaat uit systeembeheerders, functioneel beheerders, de gegevensbeveiligers, functionaris gegevensbescherming, privacy officer, informatiespecialisten, data analist en de informatiemanager.

Je werkt binnen FIA met deskundige collega’s, die vanzelfsprekend over de grenzen van hun eigen werk heen kijken. Doel is om maatschappelijke én technologische ontwikkelingen goed te volgen en deze toe te passen binnen de context van Gooise Meren. Samen met je collega’s ben je verantwoordelijk voor het eindresultaat naar onze inwoners en de organisatie. Dit betekent dat jij je collega’s goed weet te vinden en nauw samenwerkt

Opdracht
Door datagedreven te werken, kunnen wij efficiënter onze doelen bereiken. In het sociale domein helpt goed gebruik van informatie bijvoorbeeld om mensen met een mogelijke hulpvraag eerder in beeld te krijgen. En in het fysieke domein om doelmatiger en doeltreffender om te gaan met onderwerpen als onderhoud, parkeren of het afhandelen van meldingen over de openbare ruimte.

Op het gebied van datagedreven werken typeren wij onszelf als ‘slimme volger’. Om invulling te geven aan die ambitie, een vervolg te geven aan een onlangs uitgevoerde volwassenheidsmeting en zo het succes van dataprojecten te vergroten, zijn wij op zoek naar een data analist:.

Wat ga je doen?

  • Je werkt aan de verdere doorontwikkeling van onze bestaande KPI dashboards, ontwikkeld in Power BI en Cognos Analytics. Je signaleert verbetermogelijkheden en voert deze uit. De focus ligt hierbij op het sociaal domein.
  • Je bent gericht op het inventariseren en verhelderen van de vraag rondom de behoefte aan data en informatie. Je vertaalt deze klantvraag naar nieuwe bruikbare dataproducten.
  • Kennisoverdracht naar de huidige BI-organisatie is onderdeel van de opdracht.

Minimumeisen / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Beschikbaar per uiterlijk 20 maart 2022 voor minimaal 16 uren per week;
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als BI-specialist;

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als BI-specialist in een publieke organisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met IBM Cognos Analytics, MS Power BI en Dashboarding (benoem deze 3 ervaringen duidelijk in het cv) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in het sociaal domein (20 punten).
7. Een maximaal uurtarief van € 100,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten  (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Analytisch: beschikt over de intelligentie om hoofd- en bijzaken goed uit elkaar te halen. Uit een reeks aan informatie of feiten kun je de rode draad halen en je ziet snel logische verbanden.
  • Communicatief en klantgericht: legt gemakkelijk contact met je interne collega’s en de externe leveranciers. Je weet complexe, technische kennis te vertalen naar praktische info voor een leek.
  • Proactief: neemt initiatief om problemen te adresseren en op te lossen, zet tijdig de juiste middelen in, beheerst de risico’s  en schaalt op tijd op indien het project niet meer conform de verwachtingen en planningen loopt.

Beoordelingssystematiek
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen.
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen/knock-outcriteria in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd.
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn van 5 kalenderdagen gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16-24 uur, 6 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.