Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-28

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen.

Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600 collega’s aan wat er nodig is voor en in Hilversum. Dat zijn collega’s die hun maatschappelijke betrokkenheid en ambitie kunnen omzetten naar concrete resultaten, waar de stad verder mee kan. Het zijn collega’s die bereid zijn om steeds die extra stap te zetten, ook op de minder gebaande paden. Die anderen – binnen en buiten de organisatie – stimuleren en helpen om hetzelfde te doen. Collega’s die flexibiliteit tonen in houding en gedrag. Die denken en handelen vanuit zelfvertrouwen en verantwoordelijkheid. Collega’s die politiek sensitief zijn, inzicht hebben in de processen en hun eigen rol binnen een politiek bestuurlijke omgeving.

Onze kernwaarden: klantgericht werken, initiatief nemen, samenwerken en samenlevingsgericht werken. De rode draad is dat we ons blijven ontwikkelen. Dan zijn we nu, maar ook in de toekomst, toegerust voor de (nieuwe) taken waar we als gemeente voor staan.

Opdracht
Als BOA Openbare ruimte ga je deel uitmaken van het team Toezicht en Handhaving van de afdeling Publiekzaken. Het huidige team is aan het ontwikkelen en professionaliseren. Er liggen uitdagingen en kansen op het gebied van jeugd(overlast), horecatoezicht, ondermijning en het verhogen van onze dienstbaarheid. Er wordt nauw samengewerkt met collega’s binnen de organisatie maar ook met onze ketenpartners zoals de politie, jongeren- en welzijnsorganisaties en ondernemers in de stad. Hierdoor is jouw werkdag nooit hetzelfde en kun je voor allerlei uitdagende situaties komen te staan. Juist dit afwisselende aspect maakt het werk van een BOA openbare ruimte afwisselend en aantrekkelijk. Binnen het team Toezicht en Handhaving proberen we iedere dag van elkaar te leren om onze aanpak steeds professioneler te maken.

Daarnaast ben jij:
– Een teamplayer die goed kan samenwerken met directe en indirecte collega’s;
– Iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel;
– Een ster in het verbaal oplossen van problemen;
– Iemand die steeds vooruit kijkt en oplossingsgericht te werk gaat;
– Iemand die goed kan omgaan met emoties van mensen en heb je inlevingsvermogen;
– Flexibel, we werken immers via een rooster en op onregelmatige tijden;
– Iemand met goede schrijfvaardigheden;
– Fysiek en mentaal weerbaar;
– Actuele kennis van de wet & regelgeving.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbaar in bezit van een geldig BOA-getuigschrift en/of afgeronde HTV opleiding (benoem dit duidelijk in het cv);
2. Aantoonbaar in bezit van een geldig RTGB certificaat (benoem dit duidelijk in het cv);
3. Aantoonbaar in bezit van een geldig rijbewijs B (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als BOA openbare ruimte bij een gemeente met 50.000+ inwoners;
5. Uiterlijk beschikbaar per 12 februari 2024 voor minimaal 32 uur;
6. De kandidaat is flexibel en bereidt om op onregelmatige tijden te werken;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
7. Aantoonbare werkervaring met het systeem City Control (15 punten);
8. Een korte motivatie geschreven door de kandidaat zelf, waarom deze opdracht je aanspreekt en jij de geschikte kandidaat bent (5 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als boa (domein 1) bij een gemeente met 50.000+ inwoners (30 punten);
a. Tot 2 jaar werkervaring (0 punten);
b. 2 tot 5 jaar werkervaring (15 punten);
c. Meer dan 5 jaar werkervaring (30 punten);

10. Aantoonbare werkervaring als jeugdboa en in het bezit van een jeugdboa opleiding (50 punten);
a. Geen werkervaring en opleiding (0 punten);
b. Wel werkervaring, maar geen opleiding (20 punten);
c. Geen werkervaring, maar wel een opleiding (30 punten);
d. Werkervaring als jeugdboa én in het bezit van een jeugdboa opleiding (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.
Competenties
– Communicatieve vaardigheden;
– Schriftelijke vaardigheden;
– Zelfstandig werken;
– Teamplayer;
– Probleemoplossend vermogen;
– Samenwerken met stakeholders.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7/8. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals:
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: volgens rooster: inclusief horecadiensten en feestdagen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op donderdag 1 februari 2024 tussen 12.30 uur en 18.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 30 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

  • De gemeente verzoekt altijd om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). De kosten hiervan zullen ten alle tijden reeds verdisconteerd zijn in het aangeboden uurtarief.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • We vergoeden geen reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Hilversum komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer is. Eventuele reiskosten die gemaakt worden in opdracht van de gemeente Hilversum voor werk-gerelateerde afspraken kunnen gedeclareerd worden met het ‘DECLARATIE KOSTEN PERSONEEL EN DERDEN’.
  • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 22 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 24 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.