Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 5 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Werken bij de gemeente Landsmeer is werken in een gemeente met grote ambities: korte lijnen, informele werkrelaties en grote onderlinge verbondenheid. Met het organisatie ontwikkelplan zijn we gestart om als organisatie in te spelen op veranderingen waarbij we investeren in onze medewerkers, die veel ruimte krijgen om zich verder te ontwikkelen. Van onze medewerkers vragen wij dat zij actief meedenken en werken aan zowel de eigen ontwikkeling als die van de organisatie. Hiertoe biedt de gemeente Landsmeer alle kansen om jezelf te blijven ontwikkelen, nieuwe werkwijzen te ontdekken en te implementeren. Resultaatgerichtheid, verantwoordelijkheid, pro activiteit, verbinden en communicatie zijn hierbij onze sleutelwoorden.

Opdracht
Jij bent de ogen en oren van de gemeente en het aanspreekpunt voor de inwoners en ondernemers. Je werkt nauw samen met de beleidsmedewerker APV, beleidsmedewerker openbare orde en veiligheid, de politie en Omgevingsdienst IJmond. Samen zorgen jullie voor een veilige en prettige leefomgeving.

Boa zijn bij gemeente Landsmeer is ontzettend divers werk, bijna alle facetten van domein I komen voorbij. Je informeert, voorkomt en spreekt aan op ergernissen in de openbare ruimte. De ene keer ga je af op meldingen van inwoners en de andere keer signaleer je zelf afwijkingen of overtredingen. Je gaat graag het gesprek aan met de betrokkenen, maar kan ook daadkrachtig optreden wanneer nodig. Je werkt zowel individueel, als de situatie dat toelaat, als met een directe collega.

De gemeente Landsmeer is op zoek naar een proactieve BOA die van aanpakken weet maar ook rekening houdt met het dorpse karakter. De dagelijkse administratieve afhandeling van jouw werk schuwt niet. Je hebt oog voor detail maar weet ook hoofdzaken van randzaken te scheiden door keuzes te maken die passen in de dorpse omgeving en bij een bestuur dat dicht op de samenleving zit. In het kleine team is zichtbaarheid richting burger van belang. 

Gemeente Landsmeer is actief op land en water. Het toezicht op het water staat nog in de kinderschoenen dus kennis en affiniteit op dit vlak zijn een pré. Plezier in het omgaan met jeugd is een vereiste.

Opleiding en ervaring als Buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) / handhaver openbare ruimte, in een rol als toezichthouder vanwege beperkingen bevoegdheid.
Je bent in het bezit van een rijbewijs B, overlegd een VOG van max 3 maanden en hebt minimaal 1 jaar ervaring als Boa. Bij voorkeur ben je in bezit van vaarbewijs en RTGB. Bereid handen uit de mouwen te steken.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als BOA/Medewerker handhaving;
2. Uurtarief maximaal €65,- exclusief BTW/ inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
3. Bereid om in de avonden en weekenden te werken;
4. Aantoonbaar afgeronde opleiding BOA;
5. Aanbieder is zelf verantwoordelijk voor een boa uniform;
6. In bezit van rijbewijs B.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als BOA/Medewerker handhaving (40 punten);
8. In bezit van een vaarbewijs (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring als BOA/Medewerker handhaving op het gebied van hangjongeren (30 punten);
10. Aantoonbaar in het bezit van de certificering RTGB Basisbekwaamheid (10 punten);
11. Deta vast constructie: Na 12 maanden dienst met wederzijdse goedkeuring is de kandidaat bereid kosteloos in dienst te treden bij de gemeente Landsmeer (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Communicatief;
– Alert;
– Verbindend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 7. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

ORT is van toepassing
Maandag tot en met vrijdag tussen 06.00 en 08.00 en tussen 18.00 en 22.00 uur = 120 %.
Zaterdag tussen 00.00 en 24.00 uur = 140%.
Zondagen en feestdagen 165%.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr – Za – Zo.
In een rooster 32 uur per week flexibel in een rooster beschikbaar tussen 08:00 en 22:00 uur en in het weekend.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 12 of donderdag 14 december 2023 . De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 11 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De gemeente zan om een Verklaring Omtrent het Gedrag politiegegevens (VOG P) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 4 december 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 5 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot woensdag 6 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 - 36 uur, 6 maanden, MBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.