Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 4 weken geleden
2024-02-07

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Ruimtelijk domein werkt aan de ontwikkeling, realisatie en beheer en onderhoud van Purmerend en Beemster. Ook zorgen zij voor vergunningen, toezicht en handhaving. Binnen dat werkgebied is Team Vastgoed integraal verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de gebouwen en gronden van de gemeenten Purmerend en Beemster. De doelstelling daarbij is om het vastgoedbeheer kwalitatief te optimaliseren en te komen tot een goedlopend gemeentelijk vastgoedbedrijf. Het team beheert de bestaande portefeuille professioneel en verzorgt desgevraagd ook voor andere gemeenten dienstverlening. Ook levert het team een bijdrage aan de ontwikkelopgave voor de stad.  

Voor het Team Vastgoed zijn we op zoek naar een Bouwkundig projectleider.

Als Bouwkundig projectleider ben je verantwoordelijk voor de realisatie van uiteenlopende  projecten van team Vastgoed.  Jij hebt ervaring met modulaire woningbouw, je bent bekend met het werken voor een gemeentelijke organisatie en kent de Purmerendse bouwomgeving. Tevens heb je aantoonbare ervaring met het begeleiden van bouwprojecten in een maatschappelijk en bestuurlijk gevoelige context. Je houdt daarbij rekening met diverse belangen, maar voert regie op de benodigde ontwikkelingen. Je vertegenwoordigt het projectteam, je begeleidt inspraakprocedures en voorlichtingsbijeenkomsten. 

Wij zoeken een deskundig collega die beschikt over daadkracht en flexibiliteit. Iemand die begrijpt dat de functie van je vraagt dat je dagen in de 5de versnelling werkt en met passie naar het werk gaat. Iemand die in staat is om bruggen te bouwen met diverse stakeholders om de gestelde projectdoelen te realiseren. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde Bouwkunde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als bouwkundig projectleider op het gebied van Vastgoed;
3. Uiterlijk beschikbaar per 14 februari 2024 voor 18 uur per week;
4. Een maximum uurtarief van €115,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de begeleiding van bouwprojecten in een maatschappelijk en bestuurlijk gevoelige context (35 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de begeleiding van bouwprojecten in opdracht van een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (30 punten);
8. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als bouwkundig projectleider op het gebied van Vastgoed (25 punten);
9. Aantoonbaar bekend met bouwprojecten binnen de gemeente Purmerend (benoem duidelijk welke bouwprojecten binnen de gemeente Purmerend dit betreft) (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent gedreven en resultaatgericht;
 • Je bent een stevige maar empathische gesprekspartner op alle niveaus;
 • Je bent flexibel en functioneert optimaal in een dynamische omgeving;
 • Je beschikt over politieke en bestuurlijke sensitiviteit en weet verschillende belangen samen te brengen.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: dinsdagen of donderdagen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn op woensdag 14 februari 2024. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 13 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 5 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 7 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 8 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 18 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.