Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-12-05

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit Concern control en eenheid Bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Opdracht
Voor team Burgerzaken zoeken wij een medewerker Basisregistratie Personen (BRP). Je hebt kennis op het vakgebied BRP en ervaring met het verwerken van alle voorkomende actualiseringen en correcties in de BRP.
Je taken zijn:

  • Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonsgegevens in de BRP met de daarbij behorende zelfevaluatie
  • Als specialist ben je deskundig op het vakgebied BRP
  • Je draagt, samen met je collega’s, bij aan alle voorkomende BRP werkzaamheden;
  • Mutaties en correcties in de BRP ken je heel goed;
  • Je beoordeelt, controleert en verwerkt Nederlandse- en buitenlandse brondocumenten, rekening houdend met (inter)nationale wet- en regelgeving. Ook het controleren van inschrijvingen in de BRP wegens vestiging vanuit het buitenland behoort tot je werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 79,55 (schaal 9) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW.
2. Beschikbaar per 18 december 2023 voor 36 uur per week;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal mbo niveau 4 en een afgeronde BOBZ opleiding;
4. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als medewerker Burgerzaken/ KCC;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als medewerker BRP binnen een gemeente (45 punten);
6. Minimaal 1 aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als BRP Specialist binnen een gemeente (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring de afgelopen 3 jaar met Key2burgerzaken (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Je werkt nauwkeurig en accuraat. Door jouw praktische instelling kun je efficiënt en doelgericht werken zowel zelfstandig als in dienstverband
  • Je beschikt over de volgende competenties: verantwoordelijkheid, nauwkeurig, samenwerken en resultaatgerichtheid.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.