Zuid-Holland
Geplaatst 2 weken geleden
2023-03-13

Organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. De medewerkers zijn onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Dienstverlening
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster verstrekken informatie en leveren de individuele gemeentelijke diensten aan inwoners en organisaties. Het cluster bestaat nu uit 13 teams en maakt de komende tijd de omslag naar een procesgerichte manier van organiseren. Zo streven we naar een dienstverlening die past bij de huidige tijd waarbij de behoefte van inwoners en organisaties centraal staat. Wil je iets voor de maatschappij betekenen, dan is dit cluster zeker iets voor jou.

Team Burgerzaken
Wij van team Burgerzaken vervullen alle taken op het gebied van de Basisregistratie Personen (BRP), naturalisatie, verkiezingen en producten en diensten van de burgerlijke stand. Inwoners kunnen bij ons terecht voor diverse producten en diensten zoals; eerste vestiging in Nederland, arbeidsmigratie, naamgebruik, naamswijziging, huwelijken en geregistreerde partnerschap. Tevens worden alle mutaties zoals verhuizingen en overige aangiftes verwerkt en bijgehouden in de BRP.

Opdracht
Als specialist ben je deskundig op het vakgebied BRP. Je bent medeverantwoordelijk voor de kwaliteit van de persoonsgegevens in de BRP met de daarbij behorende zelfevaluatie.

Je draagt, samen met je collega’s, bij aan alle voorkomende BRP werkzaamheden. Mutaties en correcties in de BRP zijn voor jou niet onbekend en je bent bekend met (inter)nationale wet- en regelgeving bij het beoordelen, controleren en verwerken van  Nederlandse- en buitenlandse brondocumenten. Ook het controleren van inschrijvingen in de BRP wegens vestiging vanuit het buitenland behoort tot je werkzaamheden.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal €63,10 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender);
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als BRP Specialist binnen een gemeente.

Gunningscriteria (weging)
5. Een aanvullende opleiding op het gebied van burgerzaken (35 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar binnen het vakgebied van BRP (45 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met Portaal én Key2burgerzaken (20 punten);
a. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met beide systemen (20 punten)
b. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met 1 systeem (10 punten);
c. Geen aantoonbare werkervaring (0 punten)

Competenties

  • Je beschikt over goede communicatieve vaardigheden, zowel in schrift als mondeling;
  • Je kunt goed processen doorzien en heldere voorstellen doen ter verbetering. Daarin ben je initiatiefrijk en kun je verbinding zoeken met collega’s.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.