Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-20

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt gemeente Westland haar inwoners ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait!
 
De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is. We zijn een actieve werkorganisatie met een prettige, informele werksfeer en volop ontwikkelingsmogelijkheden. We sturen op resultaten en het tonen van eigen initiatief wordt gewaardeerd. Gemeente Westland is onderverdeeld in vier clusters: Dienstverlening, Beleid, Ruimte en Bedrijfsvoering, met daarnaast een unit concern control en eenheid bureau gemeentesecretaris.

Cluster Bedrijfsvoering
De collega’s die werkzaam zijn binnen dit cluster zorgen voor solide bedrijfsvoering. Het cluster voorziet hiertoe in de informatiebehoefte, advisering, kaderstelling en ondersteuning van de andere clusters op alle taakvelden van bedrijfsvoering (personeel, financiën, informatievoorziening, automatisering, belastingen, juridische en facilitaire zaken). Met de klantvraag centraal werken zij aan integrale oplossingen en wordt er aangestuurd vanuit de 1ste, 2de en 3de lijn.

Team Informatisering en Automatisering
De manier waarop burgers, bedrijven en overheid met elkaar communiceren en gegevens uitwisselen is sterk in ontwikkeling en ziet er in de toekomst heel anders uit dan we nu kunnen bedenken. Gemeente Westland is een moderne dienstverlener en wil deze snelle ontwikkelingen continu in haar dienstverlening integreren. Om dit in goede banen te leiden is een wendbare, goed geïnformeerde en proactieve ICT-organisatie nodig. Dit doen we vanuit het team Informatisering en Automatisering (I&A), dat innovatie, strategie en verandering vormgeeft in het ICT-domein. Voor  specifiek de Change-tak binnen I&A zoeken wij professionals die – samen met de huidige medewerkers – deze organisatie verder gaan opbouwen en invulling geven aan ICT-processen op het gebied van Beleid & Sturing, Dienstverlening & Advies, Project- & Changemanagement en Leveranciers- & Contractmanagement.

Opdracht
De komende staan in het teken van digitale transformatie van de gemeentelijke dienstverlening en de organisatie die daarbij hoort. Van statische rekencentra naar hybride, flexibele cloudplatforms, een on-premise dataomgeving en adequate werkplekken waarmee onze publieksprofessionals zaakgericht kunnen werken. Van ‘run’ naar ‘change’, anticiperend op de ontwikkelingen van morgen zonder de betrouwbaarheid van vandaag te verliezen. Hoogwaardige dienstverlening naar onze interne klanten staat voorop en daar horen wendbare infrastructuur en ICT diensten bij. De business analist is een schakel in de vraagverheldering van klantbehoefte naar passende ICT oplossingen.
De business analist houdt zich bezig met:

 • Analyseren van de huidige processen, ondersteunende informatiesystemen en organisatorische context (o.b.v. procesbeschrijvingen). Identificeren van knelpunten en onderkennen van verbetervoorstellen;
 • Inventariseren, analyseren en afstemmen van de gewenste bedrijfsvoering en informatievoorziening;
 • Beschrijven van de eisen die aan de gewenste situatie worden gesteld;
 • Beschrijving van de gewenste bedrijfsvoering en processen en zorgen voor het vastleggen van beperkingen, randvoorwaarden en uitgangspunten;
 • Beschrijving van functionele specificaties van te automatiseren informatiefuncties. Toetsen van het geheel op volledigheid, duidelijkheid en consistentie. Beheren en onderhouden van de specificaties;
 • Het controleren, verifiëren en valideren van processen en producten ten aanzien van gestelde normen, randvoorwaarden en dergelijke.
 • Afleiden van organisatorische randvoorwaarden en toetsingscriteria voor de te kiezen oplossingen en wijzigingen in de informatievoorziening;
 • Het vastleggen van het bovenstaande in kwalitatief hoogwaardige adviezen.

Dit alles doe je in een multidisciplinair team van diverse ICT professionals en in nauwe samenwerking met onze interne business.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uurtarief maximaal € 83,20 (schaal 10) inclusief reiskosten woon-werk, fee Flextender en excl. BTW’;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;

Gunningscriteria (weging)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting informatica, bedrijfs- of bestuurskunde. (15 punten);
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied business analyse, procesanalyse of informatieanalyse (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het maken van analyses van bedrijfsprocessen en de vertaling daarvan naar ICT oplossingen (duidelijk weergeven in het cv middels een toelichting) (25 punten);
6. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar binnen de ICT sector. (20 punten);
7. Aantoonbare kennis van methoden en technieken op de gebieden informatieanalyse en informatieanalyse (10 punten)

Competenties

 • Door je inzicht in het functioneren van het openbaar bestuur en je actuele kennis van landelijke en technologische ontwikkelingen, sla je een brug tussen business- en IT-doelstellingen.
 • Je bent sterk in het doorgronden van bedrijfsprocessen
 • Vanwege je sterke analytische vermogen en praktische inslag levert dat ons een realistische en werkbare analyses en adviezen op.
 • Vanzelfsprekend breng je de nodige inhoudelijke kennis mee. Maar je bent vooral in staat om invulling te geven aan de vertaling van businessbehoeften naar ICT oplossingen.
 • Je weet collega’s te betrekken, enthousiasmeert en legt uit over het hoe en Je bent doortastend, hebt het vermogen om breed te kijken (en te doen!) en beschikt over een flinke dosis creativiteit.
 • Dat je graag en goed samenwerkt met anderen, resultaatgericht en communicatief vaardig bent en planmatig kunt werken, mag voor jou als professional geen verrassing zijn.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordelingsprocedure
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie [of ander aantal] kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.