Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-12-18

Organisatie

Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden. Wij werken volgens de “Purmerendse manier”, onze inwoners staan centraal. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met de omgeving vinden we belangrijk.

De financiële functie van de organisatie is op orde en zijn bezet met eigen mensen met een hart voor de gemeente en haar inwoners. Om de kwaliteit van dienstverlening te vergroten zoeken we iemand die als sparringpartner kan fungeren voor het team als het gaat om de grote opgaven van de gemeente. Advisering en projectbewaking van grote investeringsopgaven van de gemeente heeft een extra impuls nodig vanwege de complexiteit en het belang voor de financiële positie van de gemeente. We zoeken iemand die mee kan bouwen om de projectcontrol te verbeteren samen met de Business controller grote projecten.

De controller/adviseur heeft als belangrijkste taken:

 • Opzetten en versterken van de (project)control grote ruimtelijke opgaven en begeleiding van betrokken medewerkers;
 • Adviseren op het terrein van de financiën grote gebiedsontwikkelingen van de gemeente;
 • Coaching en begeleiding van betrokken medewerkers team Control & Advies;
 • Adviesfunctie ten aanzien van kwaliteitsverbetering/opzetten van control grote opgaven;
 • Rechterhand van teammanager Control & Advies en sparringpartner;
 • Toetsen van adviezen aan het bestuur en de directie over de grote (ruimtelijke/gebieds-)ontwikkelingen;
 • Verbetering van de control ten aanzien van de gebiedsontwikkelingsprojecten en eventuele andere grote ruimtelijke projecten.

U werkt daarbij direct samen met collega business controller, teammanager Control & Advies en concerncontroller.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Maximaal uurtarief van € 135,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender;
2. Minimaal 3 jaar werkervaring in de afgelopen 10 jaar als controller en/of manager van project control op grote gebiedsontwikkelingsprojecten of vastgoedprojecten van meer dan € 5 miljoen (benoem een voorbeeld project inclusief bedrag in het cv);
3. Minimaal een afgeronde opleiding op WO-master;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 januari 2024 voor 24-32 uur per week.

Gunningscriteria (weging tot 100 punten)
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als controller binnen een gemeente van meer dan 100.000 inwoners in de afgelopen 5 jaar (30 punten);
6. Minimaal 5 jaar werkervaring in de afgelopen 7 jaar als controller en/of manager van project control op grote gebiedsontwikkelingsprojecten of vastgoedprojecten van meer dan € 5 miljoen (benoem een voorbeeld project inclusief bedrag in het cv) (20 punten);
7. Aantoonbare werkervaring in de financiën van gebiedsontwikkeling, kostenverhaal en vastgoedprojecten (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring in coaching en begeleiding van medewerkers (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met het opzetten en beoordelen van business case van ruimtelijke ontwikkelingen (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten).

Competenties

 • Je bent een bouwer die samen met collega’s resultaten behaalt.
 • Je beschikt over een sterk analytisch vermogen, bent accuraat en met politiek inlevingsvermogen zeg je de dingen die gezegd moeten worden.
 • Je bent toegankelijk voor collega’s en een vraagbaak bij ingewikkelde vraagstukken.
 • Je bent niet alleen een financial, maar je weet dit ook te verbinden met de vraagstukken van de stad en de opgaven van je inhoudelijke collega’s.

Geef in het CV duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemde profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: in overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 51. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 20 december 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen;
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien je de opdracht gegund krijgt, ontvang je een handleiding;
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi);
 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad;
 • We vergoeden geen parkeerkosten en reiskosten aan de inhuur kandidaat die voor Purmerend komt werken. In de marktuitvraag van Flextender wordt gesteld dat het geoffreerde uurtarief inclusief de reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten is.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 15 december 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 18 december 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 19 december 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tot 32 uur, 6 maanden, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, WO

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.