Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Gemeente de Ronde Venen
Ons gemeentehuis staat in Mijdrecht. Dat is 1 van de 8 prachtige dorpen die onze gemeente rijk is. In totaal wonen er 45.000 inwoners maar nog veel meer mensen zijn er dagelijks voor werk, ontspanning en recreatie. We dragen ons steentje bij aan de lokale samenleving door het college en de gemeenteraad optimaal bij te staan. Wil je meer over ons weten, kijk dan op: https://www.werkenvoorderondevenen.nl/ en/of op https://youtu.be/c7aPP9bMjlc. 

Team financiën, inkoop en juridische zaken
Financiën wordt gevormd door de financiële administratie, de senior financieel beleidsadviseur en de business controllers. Vanaf 1 oktober 2022 vormen we samen met de inkoopadviseurs en de juridisch adviseurs het Team financiën, inkoop en juridische zaken.

Opdracht
De functie van business controller is relatief nieuw binnen de gemeente De Ronde Venen. We maken de omslag van de rol van financieel adviseur naar businesscontroller. De drie businesscontrollers zijn gekoppeld aan een van de volgende domeinen: Sociaal domein, Fysiek domein en Ondersteuning, Integrale veiligheid, griffie en Vastgoed.

Als Business controller Sociaal Domein opereer je in een politiek-bestuurlijke context. De afstand tussen de  teams, de directie en het bestuur is klein. Jij weet effectieve werkwijzen toe te passen voor succes in deze omgeving. Hoewel je werkzaam bent op de financiële afdeling heb je een centrale positie in de organisatie. Jij gebruikt cijfers om bedrijfsprocessen verder te optimaliseren.

Dit doe jij door:

 • Op te treden als de (financiële) sparringpartner én de counterpart van het management.
 • Het coördineren en verder ontwikkelen van de uitvoering van de interne P&C-cyclus voor het sociaal domein.
 • Signaleren van strategische kansen die bijdragen aan een efficiëntere en effectievere organisatie.
 • Te zorgen voor heldere (financiële) managementrapporten en dashboards.
 • Zorgen dat de financiën van het Sociaal domein op orde zijn.
 • Adviseren over maatregelen om gesignaleerde risico’s te beperken.
 • Bedenken van innovatieve oplossingen voor complexe vraagstukken.
 • Aanscherpen van noodzakelijke controles en beheersmaatregelen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal HBO bachelor niveau in de richting van Bedrijfseconomie of vakgerichte controllersopleiding (bijvoorbeeld CPC);
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als business controller;
3. Een maximaal uurtarief van € 100,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als business controller sociaal domein binnen een gemeente (25 punten);
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als financieel adviseur/business controller binnen een gemeente in de afgelopen 10 jaar (20 punten);
6. Uitstekende digitale- en rapportagevaardigheden (benoem dit duidelijk in het cv) (15 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met beleidsadvisering binnen een gemeente (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van (delen van) P&C documenten (benoem dit duidelijk in het cv) (10 punten);
9. Aantoonbare werkervaring met Unit4 financials (5 punten);
10. Aantoonbare werkervaring met Pepperflow ( 5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent analytisch en kunt complexe materie snel doorgronden en inzichtelijk maken voor anderen.
 • Je kunt daarbij op verschillende niveaus goed communiceren en makkelijk schakelen.
 • Je bent van nature een betrokken sparringpartner voor de collega adviseurs, budgethouders en directie.
 • Samenwerken met collega’s in de hele organisatie is voor jou vanzelfsprekend.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10/11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 22 maart 2023 tussen 09.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 15 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 16 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot vrijdag 17 maart 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.