Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-16

Organisatie
Port of Amsterdam is de vierde haven van West-Europa en verantwoordelijk voor de ontwikkeling, exploitatie en het beheer van de Amsterdamse havenregio. De haven van Amsterdam maakt deel uit van de grootste ‘airport-seaport-city’-combinatie in Europa. Daarmee is het een belangrijke motor voor de regionale en nationale economie. Om de transitie van onze uitdagende doelen te realiseren moeten we scherpere keuzes maken, het voortouw nemen en willen we regisseur zijn van een toekomstbestendige havenregio. Be part of a better Port is daarom onze slogan. Uiteraard blijven we samenwerken met andere partijen, maar vanaf nu willen we meer uitnodigen, meer daadkracht en lef tonen.

Opdracht
Als Business Controller bij Port of Amsterdam ben je verantwoordelijk voor het adviseren van het management over strategische business issues en cases. Dit doe je voor een of meerdere clusters die jij ondersteunt. Je stelt trendanalyses op, voert financiële benchmarks uit en adviseert en assisteert Projectleiders bij haalbaarheidsstudies en investeringsvraagstukken.

Je maakt deel uit van het Managementteam en adviseert hen over belangrijke ontwikkelingen en verbetermogelijkheden. Ook ondersteun je de directie en diverse afdelingen bij de totstandkoming van de (afdelings-)jaarplannen en de financiële vertaling daarvan naar de begroting. De business weet jou dus te vinden en waardeert jou als sparringpartner. Tot slot draagt Business Control mede zorg voor de kwaliteit en betrouwbaarheid van (niet-)financiële informatie en is het analyseren van data voor adviesvorming een belangrijke taak.

Je bent onderdeel van het team Business Control, samen met drie Business Controllers en een Manager. Jullie werken intensief samen met elkaar en met andere afdelingen binnen de organisatie.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde (bedrijfs-) economische opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als Business Controller;
3. Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift;
4. Een maximum uurtarief van € 110,- exclusief BTW/inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
5. Een afgeronde (bedrijfs-) economische opleiding op WO niveau (20 punten);
6. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als Business Controller (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het systeem Exact (10 punten);
8. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 (20 punten);
9. Een afgeronde RC- of RA-opleiding (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Oordeelsvorming
  • Plannen en organiseren
  • Organisatiebewustzijn
  • Openheid
  • Klantgerichtheid
  • Overtuigingskracht
  • Verantwoordelijkheid
  • Initiatief


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.