Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 12 maanden geleden
2023-07-12

Organisatie
De gemeente Rijswijk heeft ruim 50.000 inwoners, de ambtelijke organisatie telt ca. 400 ambtenaren en 100 externe medewerkers. Rijswijk is een organisatie die wordt getypeerd door korte lijnen, veel ruimte voor zelfstandigheid en eigen initiatief. Daarnaast is er voldoende gelegenheid om jezelf te ontwikkelen. De organisatie is opgaven gestuurd ingericht en de verantwoordelijkheden liggen laag. De gemeente Rijswijk verwacht van alle medewerkers in de organisatie dat zij in hun dagelijks handelen vier kernwaarden laten zien. De kernwaarden zijn: Toewijding, Betrokkenheid, Betrouwbaarheid en Deskundigheid.

De gemeente Rijswijk heeft voor de komende 4 jaar een programmaorganisatie ingericht voor het uitvoeren van projecten met een informatiecomponent: de Informatie Fabriek (I-Fabriek). Dit houdt in dat al deze projecten raakvlak hebben met de informatievoorziening van de business. Doel van de I-Fabriek is om projecten beter beheersbaar, meer gestructureerd en voorspelbaarder te maken. Voor de uitvoering van informatieprojecten worden er diverse programma’s opgestart.

Binnen de I-Fabriek zijn we op zoek naar een Business Projectleider ICT (BPL) die zorgt voor het realiseren van het business project binnen de vastgestelde kaders en de afstemming organiseert met oog voor samenhang tussen beleid en uitvoering. Als Business Projectleider werk je samen met de business om de proces- en gedragsverandering te borgen en werk je daarnaast samen met de Technisch Projectleider (TPL) die zorgdraagt voor de technische realisatie.
De Business projectleider ICT valt onder de verantwoordelijkheid van de directie bedrijfsvoering en wordt aangestuurd door de interim Manager I-Fabriek/Programmamanager.
De kantoorautomatisering en IT-infrastructuur zijn ondergebracht bij de directie bedrijfsvoering in samenwerking met de gemeente Delft.

Opdracht
De gemeente Rijswijk heeft een Digitale Agenda Rijswijk (DAR) opgesteld voor het uitvoeren van diverse ICT-projecten voor de jaren 2023-2025. Voor het realiseren van deze I-projecten is het noodzakelijk om een Busines projectleider ICT aan te stellen voor het ontwerpen, realiseren, testen, in productie brengen en overdragen naar de business en beheerorganisatie. De Business projectleider ICT werkt samen met de business, de Technische projectleider ICT, de multi-disciplinaire teams per domein en externe leveranciers.

De projecten betreft enerzijds verSaaSing van bestaande ICT-oplossingen en anderzijds de vervanging van een aantal ICT-oplossingen.

Specifieke taken voor deze opdracht:

 • projectmanagement van ontwerp, uitvoering, implementatie (Proces en Gedrag kant) en oplevering van de technische deliverables (via de TPL);
 • opstellen PvA, planning, capaciteitsinzet en voortgangsrapportage(s);
 • opzetten en beheren van het projectdossier, issue logs, wijzigingsverzoeken, voortgangsrapportages, risico logs, actielijsten en besluiten;             
 • signaleren van issues en formuleren van verbeteringen/oplossingen;
 • uitvoeren van een impactanalyse op proces, organisatie en gedrag;
 • opstellen functioneel testrapport en documentatie;
 • opstellen implementatie- en transitieplan;
 • bewaking van het budget en planning;
 • bewaken  van de project standaarden en procedures;
 • Sturen op de kwaliteit van het resultaat en uitvoering;
 • aansturing van het projectteam en de (ICT) externe partijen;
 • opdrachtverlening aan (ICT) derde partijen;
 • zorgen voor betrokkenheid van het bestuur en de verschillende domeinen;
 • verantwoordelijk voor de adoptie van de veranderingen (transitie) binnen de organisatie;
 • afstemming met het projectteam zoals de Technisch projectleider, I-Adviseur Testmanager, Adviseur informatiebeheer, Proces adviseurs, etc;
 • bewaking van de integraliteit tussen projecten en het oppakken van raakvlakken;
 • bestuurlijke afstemming binnen de stuurgroep, met de opdrachtgever en een eventuele programmamanager;
 • overdracht en oplevering aan beheerorganisatie.

Onder de op te leveren producten vallen onder meer :

 • Impactanalyse;
 • PvA, deelplanning en resourcesaanvraag;
 • communicatieplan;
 • kick-off sessie;
 • functioneel testplan;
 • transitie plan (Proces en Gedrag);
 • nieuwe of aangepaste werkprocessen/functionaliteiten;
 • opgeleide eindgebruikers;
 • projectbudget bewaking;
 • beheer documentatie en indien nodig het opleveren van een SLA-DAP;
 • overdracht en oplevering aan beheerorganisatie;
 • eindrapport rapportage (inclusief lessons learned);
 • decharge-document;
 • voortgangsrapportages.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business projectleider ICT in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie;
3. Aantoonbare werkervaring met de veranderkundige kant van projecten binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Minimaal voor 16 uur per week beschikbaar voor de gehele duur van de opdracht inclusief eventuele verlengingsoptie(s);
5. Maximaal uurtarief van € 110,- inclusief reiskosten en Fee Flextender/ exclusief BTW;
6. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop cq iPad;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
7. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in de richting van Informatica, Bedrijfskundige Informatica of Technische Bedrijfskunde (15 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Business Projectleider ICT in de afgelopen 5 jaar binnen een gemeentelijke organisatie (30 punten);
9. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Business Projectleider ICT met een aanbesteding binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
10. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 10 jaar met projectmanagementmethodieken Agile Scrum en / of Prince2 (15 punten);
11. Minimaal 1 jaar aantoonbare ervaring binnen de afgelopen 3 jaar met veranderkundige projecten binnen de gemeentelijke context (15 punten);
12. Beschikbaar per 1 september 2023 (5 punten).

Competenties
– Goede analytische skills op het gebied van bedrijfsprocessen en informatievoorziening.
– Gevoel voor bestuurlijke en politieke verhoudingen.
– Goede communicatieve en sociale vaardigheden.
– Je kunt buiten de eigen opgave en kaders denken.
– Samenwerkings- en resultaatgericht, flexibel (aanpassingsvermogen), praktisch, klantgericht.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 16-20 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.