Job Location
Overijssel
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-04-20

Organisatie
Beleef de Gemeente Zwartewaterland
De gemeente Zwartewaterland bestaat uit 3 kernen en een mooi buitengebied. Genemuiden staat bekend om zijn grootschalige tapijtindustrie van internationale allure. Hanzestad Hasselt kent een rijke en eeuwenoude historie. Zwartsluis heeft veel watersport en scheepsbouw en fungeert als toegangspoort naar Nationaal Park Weerribben-Wieden. Zwartewaterland is dus een bedrijvige én een groene gemeente, prachtig gelegen aan het Zwartewater. Belangrijk daarbij is het behoud van evenwicht tussen economie en ecologie. Kenmerkend is verder het respect van de mensen naar elkaar en de betrokkenheid van de gemeenschappen bij onze samenleving.

Bij de gemeente Zwartewaterland werken we met ongeveer 170 mensen. Het is overzichtelijk, persoonlijk en collegiaal. Samen creëren we de beste ondersteuning voor onze inwoners, door breed te denken op een kleinschalige manier en altijd met een passende oplossing. Daarvoor maken wij ons hard. Onze kernwaarden zijn: participatief, integer, integraal en kwaliteitsgericht.

Onze organisatie kent weinig hiërarchie en veel korte lijnen. Als medewerker van Zwartewaterland draag je grote verantwoordelijkheden. Je wordt uitgedaagd om buiten vakspecialistische kaders te denken. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend moderne arbeidsvoorwaarden.

Vanuit ons kantoor in Hasselt, aan de rand van de binnenstad, ben je binnen 10 minuten op de A28. Prima bereikbaar vanaf bijvoorbeeld Zwolle, Meppel en Kampen.

Opdracht
Ben jij sportief, spontaan, enthousiast en sta jij te popelen om de jeugd in Zwartewaterland in beweging te krijgen? Dan zoeken wij jou!

Jouw werkzaamheden
Als buurtsportcoach in Zwartewaterland draag je bij aan de ambities uit de preventienota “Samen zijn we Zwartewaterland”. Je daagt inwoners uit om zoveel mogelijk in beweging te komen en bewegen als middel in te zetten ter bevordering van de gezondheid van onze inwoners en leefbaarheid van onze kernen.

Je wordt onderdeel van een team met verschillende buursportcoaches. De activiteiten die we organiseren of steunen sluiten aan bij de preventienota Samen zijn we Zwartewaterland en de Positieve Gezondheid.

Je belangrijkste werkzaamheden zijn het als vakleerkracht lesgeven op een aantal basisscholen in Zwartewaterland..

De juiste begeleiding voor een gezonder leven
Jij weet hoe je anderen inspireert om een gezondere levensstijl te hanteren. Lukt het niet linksom, dan ga je rechtsom. Je staat midden in de samenleving en je bent een zichtbare en verbindende schakel tussen het bewegingsaanbod en de inwoners in Zwartewaterland. Mede dankzij een groot verantwoordelijkheidsgevoel stel je de juiste prioriteiten en treed je op als toegankelijke en enthousiaste buurtsportcoach in onze gemeente. Verder beschik je over:

  • een rijbewijs en een auto.
  • goede communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.
  • een diploma Lichamelijke Opvoeding of vergelijkbaar
  • een lesbevoegdheid om gymlessen te mogen geven

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop en/of ipad;
2. Kandidaat beschikt over een lesbevoegdheid om gymlessen te mogen geven;

Gunningscriteria (weging)
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 2 jaar als sportcoach / gymleraar of vergelijkbaar (40 punten);
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van sport en gezondheid bij een gemeentelijke organisatie (30 punten);
5. Aantoonbare werkervaring met de doelgroep jongeren op het gebied van sport en gezondheid (30 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan de genoemde criteria voldoet.

Competenties
– Enthousiasmeren van medewerkers.
– Creativiteit ivm beperkte beschikbaarheid personeel.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

16 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Overijssel, Regio, tot 21 juli 2023, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.