Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
De BVO Rijn en Braassem heeft haar ICT-infrastructuur uitbesteed en heeft een “verSaaSen tenzij” strategie. Om deze belangrijke pijlers verder vorm te geven zijn wij op zoek naar een BVO-projectleider die zorgt voor de verbinding tussen de BVO en de gemeenten. Je zorgt voor een projectmatige aanpak voor de lifecycle, vernieuwings- en business projecten. Jij bent verantwoordelijk dat het ICT-deel op rolletjes loopt, van invoering tot implementatie en natuurlijk de nazorg.

Activiteiten van de BVO-projectleider:

 • Vertegenwoordigd de BVO in projecten en is er namens het MT verantwoordelijk voor dat de deliverables worden opgeleverd;
 • Je bewaakt en neemt verantwoording voor het plan van aanpak inclusief de projectplanning, dit stem je af met het MT BVO;
 • Jij bent het aanspreekpunt voor het project en je communiceert actief met de belanghebbende over het project;
 • Maakt afspraken over de beschikbaarheid van BVO-resources met de teammanagers binnen de BVO;
 • Je werkt nauw samen met je collega’s zoals de inkoop- en contractmanager, Changemanager, Financieel adviseur, CISO etc;
 • Maakt namens het MT BVO een offerte voor de eindklanten;
 • Zorgt voor oplossingen die zich conformeren aan wet- en regelgeving, beleid en architectuur (incl. AVG/BIO, Security, Aanbestedingswet); Bepaalt met de juiste disciplines binnen de BVO welke begrotingsruimte binnen de BVO-exploitatiebegroting aanwezig is voor het onderhavige project (éénmalig en structureel).

Rapporteert en escaleert indien nodig, aan het MT BVO lid dat deel uitmaakt van de stuurgroep in de rol van senior leverancier. De senior leverancier vertegenwoordigt alle toeleveranciers van het project (als hoofdaannemer). De senior leverancier is verantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdigheid van de externe leveringen

Vereisten / knock-outcriteria
1. Afgeronde opleiding op minimaal hbo niveau;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van informatievoorziening;
3. Aantoonbare werkervaring op het gebied van IT Projectmanagement;
4. Aantoonbare werkervaring op het gebied van implementatievraagstukken (geef een duidelijk voorbeeld hiervan weer in het cv);
5. Aantoonbare werkervaring met projectbegrotingen.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als Projectleider ICT (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met de toepassing van PRINCE2, Agile en/of Scrum (geef hiervan minimaal 1 voor(25 punten);
8. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar op het gebied van implementatievraagstukken (geef een duidelijk voorbeeld hiervan weer in het cv) (25 punten);
9 Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 4 jaar met projectbegrotingen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Ervaren projectmanager;
 • Klantgerichtheid;
 • Zelfstandig;
 • Diplomatiek;
 • Samenwerken;
 • Proactief;
 • Resultaatgerichtheid;
 • Energiek;
 • Communicatief vaardig;

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12, HR21 Projectleider II.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt in overleg vervuld op doordeweekse werkdagen.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in op woensdag 22 februari 2023 tussen 11:00 uur en 16:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag donderdag 16 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

32 tot 36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.