Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-01-22

Organisatie
Gemeente Purmerend is volop in beweging. De laatste jaren zijn we succesvol veranderd naar een energieke organisatie met volop mogelijkheden waarin onze inwoners centraal staan. Dat betekent dat we bij alles wat we doen onszelf de vraag stellen; wat is hiervan de bijdrage aan de inwoners of bedrijven van Purmerend? Het betekent ook dat we denken in kansen en mogelijkheden. Creativiteit, een informele aanpak en in verbinding staan met je collega’s vinden we belangrijk.

Opdracht
Het Maatschappelijk Domein staat voor, achter en naast de inwoners van Purmerend en Beemster. En houdt zich bezig met zaken die de inwoner direct raakt. Onze opgave is de zaken zo te organiseren dat inwoners zich geholpen en gehoord voelen. Als domein zijn wij voortdurend in ontwikkeling.  Binnen het Maatschappelijk Domein zijn we voor team Jeugd op zoek naar een energieke Casemanager Leerplicht met een specifieke focus op voortgezet onderwijs.

Binnen team Jeugd zetten wij ons dagelijks in voor de jeugdigen. Jij gaat jouw expertise inzetten om de leerlingen van gemeente Purmerend weer te laten genieten van onderwijs. Je levert daarmee een bijdrage aan de ontwikkeling van de jongere generatie. Je beschermt kinderen/ jongeren in het recht op leren en het halen van een diploma. In je werk schakel je met scholen, leerlingen, maar ook met je collega’s en anderen in je opgebouwde netwerk.

Jij motiveert, ondersteunt en begeleidt de leerlingen en hun ouders. Je neemt een onafhankelijk rol aan, waarbij je ervoor zorgt dat de partijen met elkaar samenwerken zodat de leerling op de juiste plek onderwijs kan volgen. Je werkt nauw samen met andere overheidsinstellingen, onderwijs, jeugdzorg en maatschappelijke organisaties. De belangrijkste taken:

 • Je verwijst en adviseert jongeren, scholen en ouders wanneer een jongere door schoolverzuim wordt belemmerd in de ontwikkeling en wanneer er sprake is van problematisch gedrag;
 • Je onderzoekt de oorzaken van verzuim en richt je samen met de betrokkenen op de problematiek die het volgen van onderwijs in de weg staat;
 • Je zoekt ruimte voor creatieve oplossingen in ingewikkelde casussen;
 • Je neemt maatregelen als de situatie daar om vraagt, je verwijst naar Halt of maakt zo nodig een proces verbaal op;
 • Je geeft signalen door en levert bijdragen aan beleidsplannen op het gebied van leerplicht/onderwijs.

Binnen het team zoeken wij een nieuwe professional die positiviteit en pro activiteit met zich mee brengt, voor de organisatie maar vooral voor de kinderen/jongeren. Je bent geduldig, vasthoudend en een moeilijk gesprek voeren, dat kan jij! Je werkt graag met je collega’s samen en verbindt. Je vindt het leuk om nieuwe ontwikkelingen in de gaten te houden en dat in te brengen binnen het team. Je werk is divers en uitdagend, dat betekent een volle actielijst. Jij hebt het onder controle, want organiseren en prioriteren gaat je makkelijk af.

 Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal MBO niveau;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als casemanager leerplicht;
3. Aantoonbaar in het bezit van een geldige BOA-certificaat;
4. Uiterlijk beschikbaar per 1 februari 2024 voor 32 uur in de week.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Casemanager leerplicht, Leerplichtambtenaar met name gericht op voortgezet onderwijs (50 punten);
6. Aantoonbare kennis en werkervaring op het gebied van leerplicht en aanverwante onderwerpen (wetstechnisch/juridisch) (30 punten);
7. De kandidaat stelt zich voor in een korte (persoonlijke) motivatie en waarom deze geschikt is voor deze opdracht. De motivatie dient geschreven te zijn door de kandidaat zelf.(20 punten).

Competenties

 • Je beschikt over overtuigingskracht, waarbij je werkt vanuit een onafhankelijk oordeel;
 • Je ben positief, pragmatisch en toont daadkracht;
 • Je werkt en bent verbindend.


Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling).

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen

De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vrij.

Aanwezigheid op het Stadhuis is gewenst, werkdagen in overleg te bepalen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 24 januari 2024 tussen 10.00 uur en 12.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 23 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 17 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 19 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot dinsdag 23 januari 2024, 09.00 uur Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 uur, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.