Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-03

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als Casemanager Omgevingsvergunningen handel je vergunningaanvragen van begin tot eind af. Dankzij jouw expertise en kennis kunnen plannen aangepast en gewijzigd worden. Je adviseert, toetst en denkt mee: je hebt dus echt invloed!

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het gehele casemanagement van de vergunningverlening: van vooroverleg en initiatief tot en met het besluit op een aanvraag om een omgevingsvergunning.

Wat ga je doen?

 • Jij bent hét aanspreekpunt voor (aan)vragen over omgevingsvergunningen;
 • Je coördineert vergunningsaanvragen van A tot Z; inwoners, initiatiefnemers, maar ook collega’s kloppen bij jou aan voor een omgevingsvergunning, vragen en advies;
 • Jij bewaakt de termijnen van een vergunningaanvraag en voert een integrale toetsing uit op basis van onder andere het Omgevingsplan. Dit kan gaan om omgevingsvergunningen, voor bijvoorbeeld een uitbouw, een projectontwikkelaar die meerdere woningen bouwt of een kapvergunning;
 • Je bent een netwerker en stemt waar nodig af met bijvoorbeeld de brandweer en de omgevingsdienst om tot een integrale afweging te komen voor de vergunning;
 • Waar nodig schrijf je ook collegevoorstellen en adviseert de bestuurders;
 • En uiteindelijk stel jij het besluit op om de omgevingsvergunning te verlenen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten;
2. Een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Rechten;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als casemanager omgevingsvergunningen binnen een gemeentelijke organisatie;
4. Uiterlijk beschikbaar per 15 januari 2023 voor 24 uur per week;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding AWB-1 en een aanvullende opleiding op het gebied van de omgevingswet (20 punten);
6. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 6 jaar als Casemanager Omgevingsvergunningen (30 punten);
7. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met het behandelen van politiekgevoelige aanvragen, benoem dit in het cv (25 punten);
8 Aantoonbare werkervaring binnen gemeentes met een landelijk gebied (15 punten);
9. Aantoonbare kennis van en/ of werkervaring met Key2Vergunningen en CLO (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Gestructureerd;
 • Stressbestendig;
 • Communicatief vaardig;
 • Proactief;
 • Analytisch denkvermogen;
 • Oplossingsgericht.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland in week 2. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 2 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.