Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-05

Organisatie
Werken voor de gemeenten Woerden en Oudewater betekent werken aan ambities in een dynamische organisatie met grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ruim 500 talentvolle professionals werken voor twee gemeentebesturen die samen 60.000 inwoners vertegenwoordigen.

Je bent werkzaam in een politiek bestuurlijke omgeving en centraal in het Groene Hart. De organisatie kent een informele werksfeer en heeft oog voor medewerkers met talent. We stimuleren ontwikkeling en brede inzetbaarheid. We bieden flexibiliteit in werkzaamheden en interessante interne projecten aan.

Wij zijn het team VTH wat staat voor Vergunning, Toezicht en Handhaving. Samen met het Klant Contact Centrum vormen wij het domein Dienstverlening. Wat deze twee teams primair verbindt, is de nauwe relatie met de inwoners van Oudewater en Woerden, via concrete producten als paspoorten, identiteitsbewijzen, vergunningen en handhavingszaken. Klantcontact is het dagelijks werk van VTH en KCC. Ons continue doel is het verbeteren van de relatie met onze klanten. Wat wij ook met elkaar delen, is een gezonde dosis humor en veel enthousiasme!

https://www.woerden.nl/werken-voor-woerden-en-oudewater.

Opdracht
Jij maakt impact in de gebouwde omgeving! Als Wabo-vergunningverlener ben jij namelijk dé specialist op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Jij bent de coördinator en casemanager van alle aanvragen die in jouw portefeuille zitten. Je bent de contactpersoon voor de aanvrager en je zorgt ervoor dat de aanvrager goed door begeleid wordt tijdens de behandeling van de omgevingsaanvraag. In jouw portefeuille zitten kleine, maar ook complexe projecten. En die diversiteit, dát maakt jouw werk zo leuk!

Je toetst, verzamelt, overlegt en kijkt wat er mogelijk is. Kan de vergunning verleend worden of moet er nog het een en ander gebeuren? Naast de wet en regelgeving houd je als casemanager rekening met zaken als brandveiligheid, politieke consequenties en ondergrondse infrastructuur. Wanneer een bouwplan niet voldoet aan de eisen, stel jij een advies op. Hierin geef je aan hoe het plan aangepast kan worden. Hierbij houd jij rekening met onder andere haalbaarheid en veiligheid.

Als casemanager heb je dus te maken met veel verschillende belanghebbenden. Deze belangen op elkaar afstemmen binnen complexe vraagstukken, daar krijg jij energie van. Een belangrijke opgave met een grote verantwoordelijkheid.

Dit doe jij door:
– Het integraal beoordelen en toetsen van binnengekomen vergunningaanvragen, integraal aan de hand van beleid, wet- en regelgeving, indien nodig door het betrekken van collega’s of bestuur.
– Het leveren van een bijdrage aan beleidsontwikkeling en adviseren over (beleids)aspecten op het gebied van vergunningverlening Wabo.
– Het vertalen van ontwikkelingen binnen je vakgebied en zorgen voor optimalisatie van het vergunningsproces.
– Het vertalen van ontwikkelingen en meewerken aan de proces- en cultuurverandering in het kader van de Omgevingswet.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van ruimtelijke ordening, bouwkunde of juridisch/recht;
2. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Casemanager Omgevingswet;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3.  Aantoonbare kennis van wetgeving, zoals de WRO, WABO en de Omgevingswet (35 punten);
4. Aantoonbare werkervaring met het toetsen van aanvragen en verbeteren van bijbehorende processen (25 punten);
5. Aantoonbare kennis van bestuursrecht en Wabo (20 punten);
6. Een afgeronde opleiding ABW 1 of 2 (15 punten);
7. Bij de notities is aangegeven voor hoeveel uur de kandidaat beschikbaar is (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Enthousiast
– Dienstverlenend
– Oplossingsgericht
– Teamplayer
– Communicatief sterk
– Resultaatgericht

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
3.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op donderdag 8 februari 2024, tussen 13:00 en 15:00 en maandag 12 februari 2024 tussen 13:00 en 15:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 7 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • Gemeente Woerden heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
  • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
  • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).
  • De gemeente Woerden faciliteert geen ‘mobile devices’ zoals laptop en telefoon.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 5 februari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 6 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

3 maanden, 32 - 36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.