Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-03-13

Organisatie 
We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners.  

We vinden het belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen. 

Opdracht 
Je komt te werken binnen het team Verkeer, Bouwen en Wonen. Dit team richt zich op de ontwikkeling van en binnen het fysieke domein. Met ongeveer 24 medewerkers houden zij zich bezig met verkeer en mobiliteit, economische zaken en toerisme, wonen, stedenbouw, bouwinitiatieven, projectleiding van de ontwikkellocaties,  vergunningverlening, monumenten en cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus.

Als Casemanager Wabo ben jij het aanspreekpunt voor aanvragen voor een omgevingsvergunning en werk je nauw samen met je collega’s. Je kunt goed inspelen op de aanvraag door mee te denken met inwoners, bedrijven en collega’s. Je bent medeverantwoordelijk voor een goede samenwerking en afstemming gedurende het gehele proces van aanvraag tot besluit. Daarbij zorg je voor verbinding tussen de verschillende betrokken partijen en denk je in mogelijkheden. Je komt in een leuk team te werken met deskundige collega’s.

Vereisten / knock-outcriteria  
1. Uurtarief maximaal € 80,00 exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werk (en fee Flextender) 
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 april 2023 gedurende de opdracht en eventuele verlengingen;
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als casemanager WABO binnen een gemeentelijke organisatie;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging, totaal 100 punten)
5. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van Bouwkunde, Ruimtelijke Ordening of Planologie (35 punten);
6. Een afgeronde opleiding AWB1 (Ambtenaar bouw- en woningtoezicht) (20 punten);
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als casemanager WABO binnen een gemeentelijke organisatie (45 punten);

Competenties 
– Nauwkeurig;
– Verantwoordelijk;
– Klantgericht;
– Kwaliteitsgericht;
– Goed in oordeelsvorming;
– Analytisch vermogen.

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.  

Beoordeling  

Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen 
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld. 

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de opdrachtgever worden voorgelegd 
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”. 

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling. 

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek 
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de tien geselecteerde kandidaten in onderlinge vergelijking op de volgende criteria. 

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten. 
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties. 

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste kandidaten (minimaal 2) worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek. 

Stap 4: Selectiegesprek 
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort kan stap drie van de beoordeling worden herhaald. 

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren. 

 Functieschaal 
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender 
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals 
1.  

CV-eisen 
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties. 

Werkdagen 
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg opdrachtgever en kandidaat.

Planning 
De gesprekken bij de gemeente Voorschoten zijn gepland op vrijdag 17 maart 2023 van 09.00 uur tot 12.00  uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op woensdag 16 maart 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag. 

Overige informatie 
De gemeente Voorschoten zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken. 

Meer informatie 
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 10 maart 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op maandag 13 maart 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777. 

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot dinsdag 14 maart 2023 : 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.  

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.