Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-08

Organisatie
Zó werkt het in De Bilt
Het is goed werken voor de inwoners, organisaties en bedrijven in de zes dorpen die samen onze gemeente vormen. We weten dat we elkaar nodig hebben om de gemeente De Bilt leefbaarder, groener, duurzamer en ondernemender te maken. Om het voor de 42.000 mensen nog fijner te maken om hier te wonen, te werken en te recreëren. Mensenwerk dus. Onze ongeveer 250 medewerkers laten zich elke dag weer inspireren door de wensen en ontwikkelingen in Bilthoven, De Bilt, Groenekan, Maartensdijk, Hollandsche Rading en Westbroek. Steeds vaker werken wij binnen een netwerk van inwoners en bedrijven, dat zelf zaken voor elkaar kan krijgen. Mensen, middelen en technieken slim aan elkaar knopen: dat is onze kracht. Door meer en betere samenwerking binnen de organisatie en met externe partners: dat is de werkelijke innovatie in onze manier van werken. 

Meer informatie vindt u op de pagina Onze organisatie.

Opdracht
In deze opdracht heb je een procesgerichte, verbindende rol en coördineer je als casemanager alle soorten omgevingsvergunningaanvragen. Je toetst op volledigheid, bestemmingsplannen, vergunningsvrij bouwen en je zet adviezen uit bij de specialisten (omgevingsdienst, VRU en interne specialisten). Je verzorgt de communicatie met de klant over de aanvraag en het verloop van het proces, inclusief het opstellen van de besluiten.

Wij verwachten dat je de voortgang van de omgevingsaanvragen met de daarbij behorende termijnen bewaakt. Je werkt nauw samen met o.a. vergunningverleners, juristen en plantoetsers. Samen zijn jullie verantwoordelijk voor alle aanvragen omgevingsvergunningen Wabo. Je bent in die samenwerking stressbestendig en proactief. Je stapt makkelijk op collega’s af bij bijvoorbeeld vraagstukken/knelpunten en gaat oplossingsgericht te werk. Daarnaast moeten jouw collega’s met jou kunnen sparren, ben je een aanspreekpunt voor burgers en bedrijven en draag je bij aan het zoeken van oplossingen bij knelpunten.

Er wordt van jou verwacht dat je op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving en jurisprudentie. Met de verwachte invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging zal er een aantal zaken gaan veranderen omtrent de behandeling van aanvragen omgevingsvergunningen. De casemanager speelt daarin een belangrijke rol, zowel intern als in het contact met de klant. Vanuit je rol als casemanager denk je mee in de concrete uitwerking en implementatie van de nieuwe wetgeving in onze organisatie

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde hbo bachelor opleiding op het gebied van Rechten;
2. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als casemanager Wabo binnen een gemeente;
3. Uiterlijk beschikbaar per 1 maart 2023 voor minimaal 36 uur per week;
4. Een maximaal uurtarief van €102,25 exclusief btw inclusief Fee Flextender en reiskosten woon/-werkverkeer;

Gunningscriteria (weging)
5. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als casemanager Wabo binnen een gemeente (40 punten);
6. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het beoordelen van complexe aanvragen omgevingsvergunning (30 punten);
7. Een afgeronde cursus AWB-1 en AWB-2 (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met juridisch advies en procesbegeleiding van afwijkingen, ontheffingen, wijzigingen en vrijstellingen (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je beschikt over uitstekende communicatieve eigenschappen;
 • Je bent klant- en oplossingsgerichtheid;
 • Je neemt initiatief, handelt toekomstgericht en stuurt in de samenwerking;
 • Je werkt planmatig, bent digitaal vaardig en bent sterk in het bewaken van termijnen;
 • Je bent omgevingsbewust;
 • Je hebt lef en doorzettingsvermogen, signaleert knelpunten en pakt deze samen op;
 • Je kijkt met een creatieve en ondernemende blik;
 • Je beschikt over politieke/bestuurlijke sensitiviteit;
 • Je bent flexibel en hebt geen 9-17 uur mentaliteit.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties).

Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 36 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.