Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 maand geleden
2024-02-01

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
Het is een flex-opdracht waarbij je ingezet kan worden op 2 plekken.
1. Als casemanager MCV begeleid en ondersteun je inwoners met een meervoudige of complexe ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Je voert het brede gesprek met inwoners op alle leefgebieden (zoals inkomen, schulden, huisvesting) en maakt samen een plan om te komen tot een duurzame oplossing. Soms is het nodig om eerst aan crisisinterventie te doen. 
2. Als casemanager Hersteloperatie Toeslag begeleid en ondersteun je gedupeerden van de toeslagenaffaire bij hun ondersteuningsvraag binnen het sociaal domein. Je voert het brede gesprek met gedupeerden op alle leefgebieden (zoals inkomen, schulden, huisvesting) en maakt samen een plan om te komen tot een duurzame oplossing. Je registreert nauwkeurig het plan zodat deze ook ter goedkeuring aan de accountant overlegt kan worden. Daarnaast bezit je ook de kwaliteiten om de vertaalslag te maken van beleidsopdrachten naar uitvoering.

Gesprekken kunnen plaatsvinden op het Serviceplein, op een locatie in de wijk, maar ook bij de mensen thuis. Met jouw gespreksvaardigheden kom je tot de achterliggende vraag en problematiek waardoor jij de inwoner/gedupeerde de ondersteuning weet te bieden die nodig is. Hierbij werk je samen met de partners in de keten. 

Regie voeren op een casus, de inwoner/gedupeerde centraal stellen en motiveren en alle betrokken partijen daarin laten participeren, zijn belangrijke onderdelen van jouw werk. Daarnaast is gebiedsgericht werken een belangrijk onderdeel in de samenwerking met de keten. Jouw aanpak is stress-sensitief en erop gericht om de leefsituatie van de inwoner te stabiliseren om van daaruit tot een duurzame, vaak maatwerkoplossing te komen. 

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal een afgeronde opleiding op hbo bachelor niveau;
2. Aantoonbare werkervaring als casemanager of maatschappelijk werker;
3. Aantoonbare werkervaring met Hersteloperatie Toeslag;
4. Aantoonbare werkervaring binnen het gemeentelijke sociaal domein.

Gunningscriteria (weging)
5. Aantoonbare werkervaring met regievoering (casus en procesregie) en ketensamenwerking (casemanagement) (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met aanpak hersteloperatie Toeslagen (30 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als casemanager of maatschappelijk werker bij een gemeentelijke instelling (20 punten);
8.  Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met inwoners met meervoudige problematiek (30 punten);
9. Kandidaat motiveert aan de hand van 2 voorbeelden de opgedane kennis en werkervaring met gespreksvoering met kwetsbare inwoners en het werken binnen een team (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
Je weet de inwoner centraal te zetten. Daarbij toon je lef door anders te durven denken in casuïstiek en door de grenzen van handelen op te zoeken. Je bent zelfstandig en hebt een klantgerichte instelling waarbij je ook bent gericht op samenwerking. Je bent integer en gaat graag mee in veranderingen die de kwaliteit van het werk ten goede komen wat zich vertaalt in het denken in kansen. Je bent flexibel in werkdagen, hebt durf, blijft goed overeind in stressbestendige situaties en bent een goede verbinder. Je laat je niet snel uit het veld slaan door de complexiteit of het gedrag van inwoners en je ziet het als een uitdaging om in de stressvolle situatie van de kwetsbare inwoner iets te betekenen. Je weet in te schatten waar jouw rol ophoudt en wanneer een ander aan zet is. Je neemt een hoop positieve energie mee en toont veerkracht. Je eigen grenzen weet je goed te bewaken. 

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
2.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: on overleg, ma – di – wo – do – vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever worden in overleg gepland met de kandidaten. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 5 februari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 29 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op dinsdag 30 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 2 februari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

28 uur, 6 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.