Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 7 maanden geleden
2023-11-29

Organisatie
De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is het forum van en voor excellente wetenschappers. De KNAW is adviesorgaan van de regering en verantwoordelijk voor vijftien instituten die met hun onderzoek en collecties bij de (inter)nationale top horen. Zelfstandige onderdelen zijn De Jonge Akademie en de Akademie van Kunsten. Zie voor meer informatie www.knaw.nl.

Je werkt in het team Algemene en Juridische zaken. Je directe collega’s zijn mede-juristen en collega’s die gespecialiseerd zijn in zaken als duurzaamheid, kennisveiligheid en gegevensbescherming. Samen werken we op een unieke locatie: het prachtige Trippenhuis in Amsterdam.

Opdracht
Een uitdaging op het gebied van privacy en persoonsgegevens? Bij de KNAW voer jij de regie over ons privacybeleid en de juiste uitvoering daarvan. Je ondersteunt management en privacycoördinatoren bij gegevensbescherming en het voldoen aan wet- en regelgeving.

De KNAW is met 13 (onderzoeks)instituten, een belangrijke adviseur van de overheid en een genootschap van zeshonderd topwetenschappers. Onze mensen werken aan wetenschappelijk relevante vraagstukken vaak in een internationale context. Jij weet hoe je verantwoord omgaat met informatie en voldoet aan de relevante wet- en regelgeving (bv. de AVG). Je ondersteunt en adviseert het management en de privacycoördinatoren bij het invullen van hun verantwoordelijkheden.

Door jouw kennisdeling weten zij, en collega’s met andere privacycasussen, hoe ze moeten omgaan met data en waar ze rekening mee moeten houden. Je zorgt dat ons verwerkingsregister op orde is en zorgt voor behoud en verbetering van de kwaliteit van gegevensbescherming op het gebied van privacy. Je coördineert de uitvoering van data protection impact assessments (DPIA) en levert expertise tijdens totstandkoming ervan. Je ondersteunt bij de beoordeling van verwerkersovereenkomsten en verwerkersafspraken.

Je belangrijkste verantwoordelijkheden zijn:

  • Het opstellen van procedures, richtlijnen, evt. formats en een Q&A waarmee privacycoördinatoren onze collega’s goed kunnen ondersteunen
  • Het bewaken van de kwaliteit van het register van verwerkingen
  • Ondersteunen bij Data Protection Impact Assessments (DPIA’s) en bij pre DPIA’s
  • Behandelen van grotere vraagstukken en ingewikkelde cases
  • Analyseren en Monitoren van risico’s en adviseren teneinde deze te mitigeren

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal wo master niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als privacy officer;
3. Aantoonbare werkervaring met het adviseren van het MT en DT op het gebied van privacy
3. Aantoonbare werkervaring van DPIA’s;
4. Uurtarief maximaal €125,- exclusief BTW inclusief reiskosten woon-werkverkeer;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender (weging)
5. Een afgeronde opleiding rechten op minimaal wo master niveau (15 punten);
6. Minimaal 8 jaar aantoonbare werkervaring als privacy officer (40 punten);
7. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als privacy officer bij een overheidsinstelling (20 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met Privacy perfect software (5 punten);
9. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met het aansturen van privacy officers (20 punten).

Competenties
1. Je bent resultaatgericht, kunt goed organiseren en samenwerken;
2. Je hebt sterke beïnvloedings- en adviesvaardigheden.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten
  • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het gesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 12 CAO Nederlandse Universiteiten.
https://www.vsnu.nl/files/documenten/CAO_VSNU_NED_201707_201912.pdf. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 tto 36 uur, 4 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.