Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden

Organisatie
Kaag en Braassem is een kleine organisatie in een uitgestrekt gebied, midden in het Groene Hart. De gemeente telt elf dorpskernen rondom het vele groen, mooie molens én de twee grote wateren het Braassemermeer en de Kagerplassen. Sport, verenigingsleven, bloementeelt en hart voor historie zijn enkele kenmerken van de gemeente en haar inwoners. 

Opdracht
Als civieltechnisch deskundige ben je verantwoordelijk voor de aanpak van complexe civiele projecten binnen de gemeente Kaag en Braassem. Met name waterstaatkundige werken en werken in een zettingsgevoelig gebied hebben jou interesse. Je bent een aanpakker, communicatief sterk en bent in staat om technische en inhoudelijke input te leveren op VO’s en DO’s van bestekken.

Je bent gewend om te presteren om tijdsdruk en binnen de gestelde financiële kaders. Het afstemmen met andere beleidsterreinen, college en directie is voor jou vanzelfsprekend.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Uiterlijk beschikbaar per 2 januari 2023 voor 30 uur per week;
2. In bezit van een VCA VOL en een UAV RAW certificaat;
3. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring als Civieltechnisch Adviseur binnen een gemeentelijke instelling;

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met het aansturen van projecten met minimaal drie opdrachtgevers, (licht dit toe in het cv) (30 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de met complexe civiele projecten, met daarin de componenten; funderingswerkzaamheden, kadeverbetering (30 punten);
6. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar  met vervangen van laagspanning en middenspanning (30 punten);
7. Aantoonbare werkervaring met het opstellen van meerjarenplanningen binnen de fysieke leefomgeving (10 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

  • Communicatief sterk
  • Samenwerken
  • Stressbestendig
  • Ervaring als wegbeheerder en/of strategisch grijsbeheerder

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 30 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.