Job Location
Noord-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-06-22

Organisatie
De gemeente Waterland is een (relatief) kleine gemeente. Typerend voor onze organisatie is het ‘ons kent ons’ gevoel en de korte, informele lijnen. Het enige constante is verandering en dat is voor de gemeente Waterland niet anders.

Opdracht
Wij zoeken een coach (én inhoudelijk expert Informatiearchitectuur) die de kwaliteiten heeft om onze informatiearchitect/-analist te coachen bij het zorgen voor inzicht, overzicht en samenhang van de informatiehuishouding. Er wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gestandaardiseerde producten en diensten, processen, systemen en gegevensbronnen. Van belang is o.a. grip te krijgen op de complexiteit en samenhang van de bedrijfsinrichting, de ontwikkeling van de bedrijfsinrichting op koers te houden (afhankelijkheden in beeld, risico’s verlagen), en kosten te besparen door standaardisering/hergebruik.

De coach (tevens expert) stelt samen met onze informatiearchitect/-analist vast waar de focus ligt binnen onze organisatie op het brede vakgebied van informatiearchitectuur. En om te bepalen of dit aansluit bij de reeds opgestelde informatiearchitectuur agenda. Tevens is de coach (tevens expert) dé sparringpartner voor onze informatiearchitect/-analist.

Het gaat om een tijdelijke opdracht met een start van circa 2 à 3 dagen in de eerste maand. Vervolgens is er behoefte aan sparring/coaching van gemiddeld 1 dagdeel per maand.

Taken
– Je belangrijkste taak is samen met onze informatiearchitect/-analist te bepalen waar binnen onze organisatie in 2023 de focus ligt op het brede vakgebied van informatiearchitectuur;
– Je bent de coach en sparringpartner van onze informatiearchitect/ -analist, en expert op informatiearchitectuur;
– Je adviseert over het op orde brengen van de architectuur-basis o.a.: werkwijze/ overlegvormen, actualisering principes/uitgangspunten (GEMMA volgen en vertalen), kwaliteitsvastlegging in Mavim vergroten en integraties realiseren;
– Je denkt mee over het voor het voetlicht brengen van (het belang van) informatiearchitectuur in de organisatie;
– Je adviseert over het in beeld brengen van het applicatielandschap en over het in beeld brengen van de gegevens- en berichtenstromen.

Vereisten / knock-out criteria
1. BYOD (bring your own device): voor deze opdracht moet de kandidaat gebruik maken van eigen laptop en mobiel;
2. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Aantoonbare werkervaring met informatiearchitectuur in ‘gemeenteland’ (geef één voorbeeld aan in cv);
4. Aantoonbare werkervaring als coach informatiearchitectuur (geef één voorbeeld aan in cv);
5. De coach is bereid om de werkzaamheden op locatie in Waterland uit te voeren.

Gunningscriteria (wensen) te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
6. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van informatiearchitectuur (25 punten)
7. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar als Informatiearchitect (35 punten);
8. Aantoonbare werkervaring met de architectuurtool Mavim (geef in het cv een voorbeeld aan) (20 punten);
9. Maximaal uurtarief € 140,- excl. BTW, inclusief reiskosten woon-werkverkeer en fee Flextender (10 punten);
10. Kandidaat is beschikbaar voor ca. 16-24 uur per week in augustus 2023 en vervolgens een dag(deel) gedurende in ieder geval 12 maanden (5 punten);
11. Geef kort weer hoe uw organisatie de gemeente Waterland kan voorzien van een geschikte coach (5 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competentie
In Waterland zijn belangrijke competenties lef, verbinding, vertrouwen, nieuwsgierigheid.
Voor deze opdracht komen daar bij: coachingsvaardigheden, adviesvaardigheden, doortastendheid en heldere communicatie.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Functieschaal 11. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenerbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht €2,50 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.  

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op het gemeentehuis op woensdag 5 juli 2023 tussen 11:30 en 14:00. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 30 juni 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie
– Voor de uitvoering van de opdracht is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verplicht.
– Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
– Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 20 juni 2023 9.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden dinsdag 21 juni gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 23 juni 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

0-8 uur uur, 12 maanden, HBO, Noord-Holland, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.