Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-18

Organisatie
Rijswijk is een groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden als Den Haag en Delft, maar koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Rijswijk biedt een interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Rijswijk heeft een overzichtelijke schaal met veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om je werkervaring te verdiepen én te verbreden.

In de gemeentelijke organisatie werken ongeveer 430 medewerkers in 35 verschillende teams, verdeeld over vijf domeinen. We werken op basis van eigen verantwoordelijkheid, vertrouwen en goed opdrachtgever- en opdrachtnemerschap. Dit biedt de kans om in teams nauw samen te werken aan het realiseren van (maatschappelijke) doelen. Het gaat daarbij vooral om het behalen van resultaat, waarbij flexibiliteit en creativiteit belangrijke eigenschappen zijn.  Onze kernwaarden zijn ROTS wat staat voor Resultaatgericht, Ondernemend, Transparant en Samenwerken in teams.

Team
Het Werkgevers ServicePunt  is een open en dynamisch team dat de verbinding legt tussen ondernemers en werkzoekenden. Het Werkgever ServicePunt werkt zowel lokaal als regionaal samen met verschillende partners om de vooraf vastgestelde doelstellingen te halen.

Opdracht
De opdracht heeft als hoofddoel een groep Rijswijkse klanten door middel van een intensieve begeleiding, coaching en werkervaring naar werk te begeleiden. De groep klanten die deelneemt aan dit project schimmelt tussen de 25 en de 50 klanten die geleidelijk zal worden opgepakt. Per fase zullen er niet meer dan 20 klanten zijn. Dit in verband met de intensiviteit die wij verwachten van de coach. Wij verwachten tenminste twee contactmomenten per week tussen klant en coach. De coach kan gebruikmaken van het instrumentarium van het WSP. Er is een verplicht instrument dat te allen tijde wordt ingezet namelijk de werkervaringsplaats (tenminste 6 dagdelen). Behalve de intensieve begeleiding moet de coach ook de klant kunnen begeleiden naar werk. Dit kan zelfstandig of in samenwerking met het accountmanagersteam van het WSP.

De taken zijn:
– Screent de nieuw aangemelde kandidaten op kansen op de arbeidsmarkt;
– Signaleert de te ontwikkelen competenties;
– Zorgt ervoor dat de klant zijn Hallo werk profiel maximaal benut voor arbeidsinschakeling;
– Zorgt ervoor dat kandidaat competenties ontwikkeld die nodig zijn voor bemiddeling;
– Heeft tenminste een 2 keer per week een contactmoment met de klant;
– Voert een degelijke administratie over de stand van zaken m.b.t. iedere kandidaat;
– Denkt mee over oplossingen, erop gericht om kandidaat zsm te laten uitstromen naar betaald werk;
– Verzorgt een trainingen per week voor de in begeleiding zijnde kandidaten;
– Draag door middel van intensieve begeleiding bij aan het verhogen van de uitstroom;
– Is tenminste een keer per week aanwezig op de werkervaringslocatie om de klanten te zien;
– Zorgt ervoor dat de klant een volle week bezig is.

Vereisten/ knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Uiterlijk beschikbaar per 1 juni 2023;
3. Aantoonbare werkervaring als coach op het gebied van arbeidsinschakelijk binnen een gemeente;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden van bijstandskandidaten in de afgelopen 3 jaar (35 punten);
5. Aantoonbare werkervaring in de arbeidsregio Haaglanden in de afgelopen 2 jaar met de doelgroep (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met Hallo werk (duidelijk weergegeven in het cv) (25 punten);
7. Maximum uurtarief €73,50 incl. reiskosten, fee Flextender en excl. BTW (10)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties
– Ondernemend;
– Administratief;
– Analytisch;
– Empathisch;
– Coachend.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling cv’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de cv’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) cv’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de cv’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de cv’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 31 december 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.