Job Location
Groningen
Posted Date Geplaatst 3 maanden geleden
2023-11-30

Organisatie
Wij zetten ons in voor een prettige werk- en leefomgeving voor alle Groningers! De provincie doet het werk waarvoor het Rijk te groot is en de gemeenten te klein. Maar dit doen wij niet alleen. We werken samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties hard aan alle uitdagingen waar we in Groningen voor staan. Zo verzilveren we kansen op het gebied van leefbaarheid, economie, vergroening, digitalisering en ecologie.

Al ruim 400 jaar zetten we ons in voor Groningen. Door te zorgen voor onze natuur, landschap en woningbouw. Maar ook door wegen aan te leggen en te onderhouden. We ondersteunen culturele activiteiten en organisaties zodat het culturele aanbod in Groningen levendig blijft. Er zijn subsidies voor het bedrijfsleven en ondernemers, om ze te helpen innoveren en verduurzamen.

Werken bij ons
Met onze vakkennis, betrokkenheid en liefde voor het gebied zorgen we er voor dat Groningen een plek is waar inwoners en gasten graag zijn. Wij werken allemaal met passie voor de samenleving. Dat vind je ook terug in de werksfeer. We werken veel samen om doelen te bereiken. We bieden veel ruimte voor eigen initiatief en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Samen met collega’s werk je aan uiteenlopende opdrachten, in een complexe maar vooral uitdagende omgeving. Geen dag bij de provincie is hetzelfde!

Opdracht
Ondernemers in het aardbevingsgebied lopen tegen andere problemen aan dan daarbuiten. De aardbevingsschade en de versterkingsopgave resulteren in extra zorgen, onzekerheden en administratie. Vanuit de provincie wordt er geprobeerd deze ondernemers te ondersteunen doormiddel van het Mkb-programma. Doel van dit programma is om het midden- en kleinbedrijf te ontzorgen en te helpen met het bieden van een toekomstperspectief. Vanuit het Mkb-programma worden consulenten ingezet om ondernemers te begeleiden, te ontzorgen en te faciliteren in overzicht, afstemming en coördinatie bij het vormgeven van de integrale oplossing.

De functie van consulent is daarmee veelzijdig: een consulent heeft de rol van vertrouwenspersoon die naast de ondernemer staat en (mee) helpt de problematiek in kaart te brengen, meedenkt over oplossingen en de ondernemer kan ontzorgen bij procedurele kwesties. Daarnaast helpt de consulent bij het organiseren van de juiste kennis en expertise. Hij/zij is een spin in het web, die de weg weet naar betrokken instanties zoals ondernemersportaal GroBusiness, het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) en de Nationaal Coördinator Groningen (NCG).

Vereisten / knock-outcriteria
1. Aantoonbare werkervaring met het begeleiden/adviseren van ondernemers;
2. Aantoonbare werkervaring met regels en procedures binnen de overheid;

Gunningscriteria (weging, totaal 100 punten)
3. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het begeleiden/adviseren van ondernemers (50 punten);
4. Aantoonbare kennis met aardbevingsproblematiek (50 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Van de nu te werven consulent wordt het volgende gevraagd:

 • Uitstekende contactuele eigenschappen. De consulent moet empathisch vermogen hebben en goed kunnen invoelen wat zijn of haar plek is in het speelveld. De ene keer zal dat in de rol van adviseur op de achtergrond zijn, de andere keer is hij/zij projectleider die de lijnen uitzet en de uitvoering aanstuurt.
 • Aantoonbare betrokkenheid bij en kennis van het midden- en klein bedrijf.
 • Ervaring in het werken met gemeenten en relevante (overheids) organisaties.
 • (Enige) ervaring als projectleider, waarbij de consulent in staat moet zijn meerdere facetten van de problematiek te overzien en op verschillende niveaus kan acteren. Dit betekent ook dat hij/zij op verschillende niveaus en met verschillende instanties het gesprek kan voeren.
 • Analytisch vermogen. Hij/zij moet in staat zijn de complexe problematiek bij een casus te ontrafelen, kan hoofdzaken van bijzaken onderscheiden en snel kennis verzamelen en vertalen.
 • Doorzettingsvermogen en onderhandelingsvaardigheden. Hij/zij moet naast de ondernemer kunnen staan en opkomen voor diens belangen, ook in situaties waarbij de ondernemer niet meer in staat is om dat zelf te kunnen doen.
 • Bekendheid met de aardbevingsproblematiek.
 • Kennis en ervaring van (subsidie)regelingen voor het midden- en klein bedrijf is een pré.
 • De consulent kan een balans vinden tussen een betrokken en zakelijke houding en heeft daarbij ook oog voor de inbreng van de omgeving.
 • Eerlijkheid. De consulent moet in staat zijn om te zeggen waar het op staat en kan de ondernemer een realistisch beeld schetsen van de mogelijkheden.
 • Politiek-bestuurlijke sensitiviteit.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr.

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op een nader te bepalen moment. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen zo spoedig mogelijk bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever heeft er voor gekozen om Flextender als broker in te zetten. Na gunning verzorgt Flextender derhalve de contractafhandeling, urenregistratie en facturatie. Dit betekent dat u een overeenkomst afsluit met Flextender. De overeenkomsten zijn als model bijgevoegd in het reactieformulier (Model 4 in geval u een ZZP’er bent, Model 5 in geval u een Toeleverancier bent die een zzp’er aanbiedt en Model 6 in het geval u een Toeleverancier bent de Tijdelijke medewerker detacheert). U zal in casu factureren aan Flextender middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding. Door in te schrijven gaat u ermee akkoord middels deze constructie de opdracht uit te voeren.
 • Voor het uitvoeren van de opdracht is afgifte van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) een vereiste.
 • Uitzend-/ en uitleenbedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden voor disculpatie als gesteld in de wijziging leidraad invordering nr. BLKB2012/1062M.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 25% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.
  • Indien de opdrachtnemer een uitzend-/uitleenbedrijf betreft die niet is opgenomen in het register van de Stichting Normering Arbeid (SNA) zal opdrachtgever 55% van de factuur (inclusief omzetbelasting) storten op de G-rekening van de opdrachtnemer.

Meer informatie
Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot vrijdag 1 december 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur, 6 maanden, Groningen, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.