Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
De Regionale Sociale Dienst Kromme Rijn Heuvelrug biedt een vangnet voor de inwoners van de gemeenten De Bilt, Bunnik, Utrechtse Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Zeist die tijdelijk niet of onvoldoende in hun inkomen kunnen voorzien. Wij begeleiden daarnaast inburgeraars naar taalonderwijs en andere aanvullende activiteiten in het kader van de nieuwe wet inburgering. Inburgering gaat gepaard met diverse vormen van participatie, van laagdrempelige wijkactiviteiten tot betaald werk.

Onze medewerkers maken het verschil. Voor onze cliënten en voor onze organisatie!  De inzet van elke medewerker is van belang. In een uitdagende omgeving zijn zij de  professionals, die samenwerken, elkaar steunen en van elkaar leren. Samen bouwen we zo aan een organisatie waar we trots op kunnen zijn!

Opdracht
De opdracht van ‘Coach Z-route’ bestaat uit het bieden van begeleiding aan klanten van de RSD KRH, die onder de nieuwe wet inburgering vallen, en aangemeld zijn voor de ‘Zelfredzaamheidsroute’. Deze kandidaten zijn verplicht om 800 uur te participeren; dit is de zogenaamde ‘verplichte participatiecomponent’. Als ‘Coach Z-route’ begeleidt je de klant intensief, met als doel dat inburgeringskandidaten een participatieplek vinden die bij hen past, en waarbij de ontwikkeling van de Nederlands taal centraal komt te staan.

Je ondersteunt de klanten bij het opstellen van een plan, bij het vinden van een participatieplek, en biedt begeleiding na de start. Je schakelt actief met organisaties en bedrijven die deze plekken bieden. Daarnaast denk je actief mee over de toekomstige aanpak rondom de ‘participatiecomponent’. De RSDKRH heeft namelijk nog weinig ervaring met de vormgeving van de ‘participatiecomponent’. Je denkt mee over een structurele werkwijze, en maakt deel uit van een projectgroep die zich hierover buigt.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar met re-integratie doelgroep statushouders;
2. Beschikbaar per uiterlijk 27 februari 2023, voor tenminste 24 uur per week;
3. Uurtarief maximaal € 60,- exclusief BTW / inclusief reiskosten woon-werkverkeer, exclusief Fee Flextender.

Gunningscriteria (weging)
4. Minimaal 4 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 8 jaar in een coachende rol (35 punten);
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als consultent voor doelgroep statushouders (25 punten);
6. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als coach voor doelgroep status houders binnen een gemeentelijke organisatie (20 punten);
7. Spreekt de Arabische taal (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Didactische vaardigheden
 • luisteren
 • beheerst diverse gesprekstechnieken.
 • teamspeler
 • sociaal vaardig en goede contactuele eigenschappen;
 • zelfstandig besluiten nemen
 • prioriteiten stellen
 • organiserend vermogen
 • netwerken

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria.

 • Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
 • Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 9. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,50 in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: ma t/m vr (in overleg)

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op dinsdag 21 februari 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk maandag 20 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze aanvraag.

Overige informatie

 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) verzoeken.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot vrijdag 17 februari 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op vrijdag 17 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze aanvraag duurt tot en met maandag 20 februari 2023, 12:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, tot en met 30 juni 2023, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.