Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-05-03

Organisatie
Krimpen aan den IJssel is een ondernemende gemeente die graag vooruit denkt en doet. Met zo’n 180 medewerkers zorgen we voor een gemeente waar het fijn wonen, werken en leven is. Onze organisatie is continu in beweging. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd. De organisatie is verdeeld in 25 thuisteams die gevormd zijn rondom inhoudelijke thema’s. We zoeken naar nieuwe manieren van (samen)werken, gaan uit van zelforganisatie en zijn steeds meer gericht op resultaat in plaats van tijd.

Opdracht
Voor deze opdracht komen alleen kandidaten in aanmerking die ervaring hebben met de werkzaamheden binnen de raadsgriffie. De gemeenteraad werkt sinds januari met een BOB-model. Voor het raadsinformatiesysteem wordt gebruik gemaakt van Notubiz. Het accent van de commissiegriffier ligt op de volgende taken:

 • Zorgt voor de voorbereiding, ondersteuning, verslaglegging en afhandeling van de raadscommissievergaderingen, waaronder de vergaderingen van de auditcommissie. De commissievergaderingen zijn (fysiek) in het raadhuis en in de avond. De vergaderingen worden meestal gehouden op dinsdag en donderdag.
 • Adviseert commissieleden over de inzet van raadsinstrumenten.
 • Verzorgt en bewaakt de afstemming tussen gemeenteraad en commissies, de ambtelijke organisatie en inwoners of instanties uit de gemeente Krimpen aan den IJssel over de commissievergaderingen.
 • Ondersteunt bij en adviseert de griffier en tweede commissiegriffier over de overige werkzaamheden, de doorontwikkeling van het nieuwe vergadermodel en overige raadsbijeenkomsten.
 • Is in staat de raadsgriffier te vervangen.


Vereisten / knock-outcriteria
1. ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.  
2. Aantoonbare werkervaring als Commissiegriffier.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
3. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau (15 punten);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar als Commissiegriffier (50 punten);
5. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar met vervangingsinzet als Griffier (benoem dit duidelijk in het cv.) (20 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met raadsinformatiesysteem Notubiz (benoem dit duidelijk in het cv.) (15 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Stressbestendig;
 • Accuraat;
 • Politiek sensitief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht € 2,25 per gewerkt uur in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Vaste werkdag is donderdag, voor het overige zijn de werkzaamheden flexibel in te plannen.

Planning
De gesprekken bij de gemeente zijn gepland op woensdag 10 mei 2023 tussen 14.30 uur en 17.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 8 mei 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • ‘Bring your own device’ is van toepassing. Dit houdt in dat de kandidaat die de opdracht gegund krijgt zelf een mobiele telefoon inclusief abonnement moet meenemen voor alle zakelijke contacten. Ditzelfde geldt voor een laptop c.q. iPad.
 • De gemeente kan om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 1 mei 2023, 09.0 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 3 mei 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 4 mei 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

24-24 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, t/m 14 juli 2023, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.