Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 1 jaar geleden
2023-02-19

Organisatie
Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie. Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Opdracht
Je gaat binnen het programmateam Hart van de Heuvelrug en projectteam woonwijk Vliegbasis Soesterberg aan de slag om de communicatie verder uit te bouwen op meer strategisch, maar ook op uitvoerend niveau. 

 • Je houdt je voornamelijk bezig met het leveren van communicatie-advies en het uitvoeren van communicatiewerkzaamheden voor de projecten. Te denken valt aan informatiebrieven, pers- en nieuwsberichten, uitnodigingen, nieuwsbrieven, flyers, drukwerk, teksten redigeren, social media etc.
 • Je levert advies en draagt bij aan het verbeteren van de communicatie binnen de projecten; draagt bij aan het maken van stakeholdersanalyses, communicatieplan en – strategieën, beoordelen stukken en legt de link naar corporate communicatie en de woordvoerder van de gedeputeerden.
 • Je plant en organiseert communicatieactiviteiten: bijeenkomsten, evenementen etc. Hierbij zul je vaak samenwerken met collega’s van verschillende projecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug en de verschillende gebiedspartners (gemeente Soest, gemeente Zeist en Het Utrechts Landschap).
 • Je bereidt de communicatiewerkgroep Hart van de Heuvelrug voor: agenda opstellen, actielijst bijhouden, stukken verzamelen/voorbereiden in samenspraak met de programmasecretaris. Binnen deze communicatiewerkgroep wordt gewerkt aan de profilering van het brede gebiedsprogramma Hart van de Heuvelrug. Je werkt collegiaal samen met de andere gebiedspartners en draagt bij aan de versterking van de communicatie.
 • Je bent beheerder van o.m. de website www.hartvandeheuvelrug.nl en mogelijk nieuw op te richten websites. En verzamelt hiervoor nieuwsberichten (in samenspraak met de communicatiewerkgroep).
 • Je stelt een webpagina op voor Hart van de Heuvelrug en woonwijk Vliegbasis voor de provinciale website. Daarnaast beheer je de verschillende projectpagina’s op de provinciale website.
 • Je maakt een communicatiekalender en je verzamelt hiervoor nieuwsberichten.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;
3. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring als communicatie adviseur bij een provinciale overheid;
4. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 3 jaar als contentspecialist en webredacteur;

Selectiecriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. een afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau in de richting van communicatie (10 punten);
6. Minimaal 7 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur (30 punten):
7. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als webredacteur binnen de overheid (20 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen de overheid (20 punten);
9. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met het organiseren van evenementen (20 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Competenties

 • Je bent dienstbaar en klantgericht;
 • Je kunt goed samenwerken in een klein team en staat open voor feed back;
 • Je bent nauwgezet.

Vaardigheden

 • Je hebt aantoonbare werkervaring met praktische uitvoering van communicatie-activiteiten;
 • Je hebt een goede schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid;
 • Je kunt plannen en organiseren; je kunt omgaan met deadlines;
 • Je hebt algemene (ervarings-)kennis van woningbouwvraagstukken;
 • Je hebt kennis van de verschillende aspecten van communicatie-activiteiten; je bent vertrouwd met zowel oude als nieuwe social media;
 • Je weet hoe programma- en projectensturing werkt.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling Offertes op minimumeisen
De Offertes worden eerst beoordeeld op de minimumeisen die in de Offerteaanvraag zijn vermeld. De controle van de Offerte vindt plaats op daadwerkelijke inhoud en naar waarheid, hierbij kan eventueel ook contact gezocht worden met derden. Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden geselecteerd voor Stap 2 in de beoordeling. De Offertes die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) Offertes die aan de opdrachtgever worden voorgelegd
Offertes die voldoen aan de minimumeisen worden in onderlinge vergelijking op de in de Offerteaanvraag genoemde “selectiecriteria te beoordelen in Stap 2”. De tien (10) Offertes die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor Stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige Offertes worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de tien (10) offertes van in onderlinge vergelijking op de volgende gunningscriteria.

– Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten.
– Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De drie (3) Offertes die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria gaan door naar Stap 4 (Selectiegesprek). De kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de Opdrachtgever nader geverifieerd in hoeverre de betreffende Offertes voldoen aan de minimumeisen en criteria die genoemd zijn bij Stap 2 en Stap 3. Daarnaast wordt getoetst op de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal Stap 3 van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de Gegadigde die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan de in de Offerteaanvraag genoemde competenties. Alle overige Inschrijvers worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr
Is hybride werken mogelijk:  ja

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op het provinciehuis in Utrecht op woensdag 22 februari en donderdag 23 februari 2023 van 09:00 uur tot 11:00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op dinsdag 21 februari 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Overige informatie

 • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
 • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot dinsdag 14 februari 2023, 09:00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 februari 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 20 februari 2023, 09:00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

12 maanden, 32 uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.