Job Location
Zuid-Holland
Posted Date Geplaatst 2 maanden geleden
2024-01-14

Organisatie
Proberen, experimenteren en in de praktijk ontwikkelen. Wij zijn Gemeente Alphen aan den Rijn. Bij ons is het leuk werken. We leveren toonaangevende dienstverlening en zijn een wendbare organisatie. Dat wil zeggen dat we meebewegen met de ontwikkelingen in de maatschappij en continu vernieuwen. We leren door te doen. Met elkaar werken we samen voor het beste resultaat voor onze inwoners.

Onze organisatie bestaat uit meerdere onderdelen die allen een unieke bijdrage leveren aan onze opgaven en gemeentelijke dienstverlening. Je zit binnen onze organisatie altijd in een thuisteam met vakcollega’s en een teamleider. Een groot aantal collega’s werkt aan maatschappelijke opgaven in uiteenlopende vakgebieden. Je krijgt bij ons de kans om op basis van je talent ingezet te worden voor die opgaven en deel uit te maken van diverse samengestelde teams.

Opdracht
De logistiek adviseur richt zich op het informeren, ondersteunen en enthousiasmeren van ondernemers binnen de gemeente Alphen aan den Rijn bij de transitie naar duurzaam goederen vervoer binnen de context van de invoering van de Zero-emissiezone in de stad Alphen.

De logistiek adviseur benadert actief ondernemers en ondernemerorganisaties met als doel in gesprek te komen met de doelgroep en individuele gesprekken aan te gaan. In deze gesprekken worden de ondernemers geinformeerd hoe zij zich voor kunnen bereiden op de komst van de Zero-emissiezone, wat duurzame alternatieven zijn en biedt o.a. ondersteuning aan bij het opstellen van total-cost-of-ownership berekeningen voor de onderneming.

Daarnaast ondersteunt de logistiek adviseur het gemeentelijk projectteam door netwerkbijeenkomsten te bezoeken en presentaties/voorlichting te geven aan ondernemersverenigingen, winkeliersverenigingen en andere samenwerkingsverbanden van ondernemers.

De logistiek adviseur adviseert het gemeentelijk projectteam op relevante vakinhoudelijke ontwikkelingen met als doel een bijdrage te leveren aan een beheerste invoering van de zero-emissiezone in de stad Alphen.

De logsitiek adviseur is uitstekend op de hoogte van de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom het vakgebied en zero-emissiezones, is onderdeel van het gemeentelijk projectteam ZE-zone en speelt goed in op gevoeligheden in het dossier, signaleert knelpunten en weet deze te vertalen naar steekhoudende adviezen.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van Zero- emmisiezone;
2. Afgeronde opleiding op minimaal hbo bachelor niveau;
3. Een maximum uurtarief van €110- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werk verkeer werk-werkverkeer én parkeerkosten.

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
4. Aantoonbare kennis van en/of werkervaring met het informeren en enthousiasmeren van Zero-emmisie vraagstukken bij ondernemers; (30 punten)
5. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met milieu gevoelige mobiliteitsvraagstukken binnen een gemeente (benoem minimaal 2 voorbeelden in het cv); (30 punten)
6. Aantoonbare werkervaring met integraal werken binnen een gemeente of overheid; (20 punten)
7. Aantoonbare kennis van de wetten en regels die zich vormen rondom het onderwerp ‘ZE-zone’. (20 punten)

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie vijf (5) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De vijf (5) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

  1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
  2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. De opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de opdracht niet te gunnen. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: Ma – Di – Wo – Do – Vr 

Planning
De gesprekken bij de opdrachtgever zijn gepland op dinsdag 23 januari 2023 tussen 13.00 uur en 16.00 uur. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op vrijdag 19 januari 2024 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht. 

Overige informatie

  • De opdrachtgever zal om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) vragen.
  • Het facturatieproces van deze opdracht verloopt middels de facturatiemodule van Flextender. Indien u de opdracht gegund krijgt, ontvangt u een handleiding.
  • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot woensdag 10 januari 2024, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op donderdag 11 januari 2024 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot maandag 15 januari 2024, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

 

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

6 maanden, 8 tot 16 uur uur, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Zuid-Holland

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.