Job Location
Utrecht
Posted Date Geplaatst 4 maanden geleden
2023-11-15

Organisatie
Uw veiligheid, Ons werk
Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband van en voor de 26 Utrechtse gemeenten. Wij zorgen elke dag voor de veiligheid van alle mensen die in de regio wonen en verblijven. Dat doen wij met onze centralisten op de 112-meldkamer, onze brandweermensen en onze collega’s va risicobeheersing, crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio. Wij zijn er voor de mensen in de samenleving, die rekenen op onze professionaliteit. Onze ambitie is om dat met onze partners steeds beter te doen. 

Opdracht
Het takenpakket bestaat uit drie onderdelen:

 • Communicatieadvisering rondom projecten;
 • Opstellen en bewaken van de uitvoering van de contentstrategie;
 • Ontwikkelen van content en communicatiemiddelen.

Als communicatieadviseur bij de VRU adviseer, ondersteun en faciliteer je bij communicatievraagstukken. Je stelt (mede) de contentstrategie op en bewaakt de voortgang van de uitvoering hiervan. Je ontwikkelt communicatieplannen en -middelen, creëert zelf content en werkt daarbij nauw samen met andere collega’s in het team. Je bent een uitstekende sparringpartner voor projectleiders, leidinggevenden en collega’s in onze organisatie. Kortom, je bent een creatieve adviseur die zelf ook graag de handen uit de mouwen steekt om mooie content en middelen te ontwikkelen.

De (strategisch) adviseurs, woordvoerders en contentspecialisten van Team Communicatie zorgen samen voor de externe positionering van de VRU en helpen als ‘intern adviesbureau’ de organisatie en collega’s via diverse kanalen hun boodschap over te brengen en in dialoog te gaan met elkaar en de omgeving. En waar nodig, pakt ieder teamlid de operationele taken op. Dit geldt voor jou met name in de eerste drie maanden van de inzet.

Bij de VRU werken we hybride. Dat betekent dat je tijd- en plaats onafhankelijk kunt werken. Jouw communicatiecollega’s ontmoet je wel voornamelijk op het hoofdkantoor in Utrecht.

Vereisten / knock-outcriteria
1. Een maximum uurtarief van €95,- exclusief btw, inclusief reiskosten woon-werkverkeer, werk-werkverkeer én parkeerkosten;
2. Minimaal 5 jaar aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur;
3. Aantoonbare werkervaring met het uitvoeren van een communicateplan (benoem dit duidelijk in het cv);
4. Minimaal 2 jaar aantoonbare werkervaring met project- en procesmatig werken (benoem dit duidelijk in het cv). 

Gunningscriteria te beoordelen door Flextender  (weging, totaal 100 punten)
5. Aantoonbare werkervaring als communicatieadviseur binnen een overheidsinstantie (30 punten);
6. Aantoonbare werkervaring met het ontwikkelen van een communicatieplan (benoem dit duidelijk in het cv) (20 punten);
7. Minimaal afgeronde hbo opleiding in de richting van Communicatie (25 punten);
8. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring met contentcreatie (25 punten).

Geef in het cv duidelijk aan in hoeverre u / de door u aangeboden kandidaat aan het bovengenoemde profiel voldoet

Competenties

 • Resultaatgericht;
 • Gestructureerd werken;
 • Analytisch;
 • Overzicht bewaren in hectische omgeving;
 • Gericht op samenwerken;
 • Proactief;
 • Hands on mentaliteit
 • Energiek;
 • Creatief.

Beoordeling
Stap 1: Beoordeling CV’s op minimumeisen
Flextender beoordeelt de CV’s op de minimumeisen in het bovengenoemd profiel. Kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel worden geselecteerd voor stap 2 in de beoordeling. De kandidaten die niet voldoen worden niet verder beoordeeld.

Stap 2: Selectie tien (10) CV’s die aan de organisatie worden voorgelegd
Flextender beoordeelt de CV’s van de kandidaten die voldoen aan de minimumeisen in het bovengenoemde profiel in onderlinge vergelijking op de bovengenoemde “gunningscriteria te beoordelen door Flextender”.

De tien (10) kandidaten die het beste scoren op bovengenoemde criteria worden geselecteerd voor stap 3 in de beoordeling. Bij een gelijke score is het uurtarief doorslaggevend. De overige kandidaten worden niet voorgelegd aan de opdrachtgever voor verdere beoordeling.

Stap 3: Uitnodiging voor een selectiegesprek
De opdrachtgever beoordeelt de CV’s van de kandidaten die door Flextender zijn geselecteerd in onderlinge vergelijking op de volgende criteria:

 1. Relevante werkervaring op soortgelijke opdrachten;
 2. Relevante werkervaring bij soortgelijke organisaties.

De kandidaten die na deze beoordeling het beste scoren op de beoordeelde gunningscriteria worden uitgenodigd voor een selectiegesprek (stap 4 in de beoordeling). De beste drie kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. De overige kandidaten worden niet uitgenodigd voor een gesprek.

Stap 4: Selectiegesprek
In het selectiegesprek wordt door de opdrachtgever nader getoetst in hoeverre de betreffende kandidaten voldoen aan het bovengenoemde profiel (met name wordt getoetst op de competenties). Het selectiegesprek wordt gevoerd met minimaal twee vertegenwoordigers van de organisatie. De kandidaten dienen op elke competentie minimaal een voldoende te scoren. Indien geen van de geselecteerde kandidaten op alle competenties minimaal een voldoende scoort zal stap drie van de beoordeling worden herhaald.

De opdracht wordt gegund aan de kandidaat die naar het oordeel van de organisatie het beste voldoet aan het bovengenoemde profiel. Alle overige kandidaten worden geïnformeerd dat de opdracht niet aan hen wordt gegund. Er wordt een opschortende termijn gehanteerd ter behandeling van eventuele bezwaren.

Functieschaal
Deze functie is ingedeeld in functieschaal 10. Deze functieschaal is (eventueel) verbonden aan de desbetreffende CAO van de opdrachtgever inzake de inlenersbeloning.

Fee Flextender
Flextender brengt voor deze opdracht geen fee in rekening bij de winnende leverancier. 

Benodigd aantal professionals
1.

CV-eisen
Maximaal 5 pagina’s, opgesteld in het Nederlands, minimaal 2 referenties.

Werkdagen
De opdracht wordt vervuld op de volgende werkdagen: In overleg.

Planning
De gesprekken bij de VRU zijn gepland op dinsdag 28 november 2023. De kandidaten die hiervoor uitgenodigd zijn, ontvangen uiterlijk op maandag 27 november 2023 bericht. Overige kandidaten ontvangen na de gesprekken bericht over de voortgang van deze inhuuropdracht.

Meer informatie
Vragen kunnen ingediend worden tot maandag 13 november 2023, 09.00 uur. De vragen en bijbehorende antwoorden worden op woensdag 15 november 2023 gepubliceerd op onze website. Inhoudelijke vragen kunt u indienen bij Flextender, via de onderstaande button. Vragen omtrent de procedure kunt u telefonisch stellen. Flextender is bereikbaar op telefoonnummer 035-7510777.

Overige informatie

 • De VRU vraagt bij aanvang van de opdracht om een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Hiervan moet een kopie, samen met het tonen van een ID-bewijs, worden overhandigd op de 1e dag. 
 • Indien opdrachtnemer personeel ter beschikking stelt, staat opdrachtnemer in het handelsregister geregistreerd als bedrijf dat personeel ter beschikking stelt (conform Waadi).

De reactietermijn van deze inhuuropdracht duurt tot donderdag 16 november 2023, 09.00 uur. Tot die tijd kunt u reageren.

Vacature eigenschappen

Vacature categorie

36 uur, 7 maanden, HBO, Opdrachtduur, Opleiding, Regio, Uren per week, Utrecht

Solliciteer online

Een geldig e-mailadres is verplicht.
Een geldig telefoonnummer is vereist.